Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Tidlig eksponering reducerer prævalens for peanutallergi hos børn

AAAAI: Et nyt australsk populationsstudie bekræfter tidligere, kontrollerede studier i, at prævalensen for peanutallergi reduceres ved tidlig eksponering indenfor det første leveår. Studiet viser imidlertid også en relativt høj prævalens på 2,6 procent trods tidlig eksponering.

Det nye populationsstudie blev fremlagt lørdag på AAAAI-konferencen af Victoria Soriano fra University of Melbourne, Australien. Studiet tager udgangspunkt i, at de australske myndigheder siden 2015 har anbefalet tidlig introduktion af peanuts, hvilket har medført, at markant flere spædbørn nu indtager peanuts i det første leveår (89 procent i 2018 vs 28 procent i 2011). I sit studie ønskede Victoria Soriano at klarlægge den faktiske effekt, som den tidligere eksponering for peanuts har haft for prævalensen af peanutallergi.

Hertil benyttede hun data fra to sammenlignelige populationstudier fra henholdsvis 2007-2011 (HealthNuts, N = 5,300) og EarlyNuts (2018-2019, N = 1,933). Disse studier omfattede 12 måneder gamle børn i Melbourne, som blev evalueret for allergi og eksem, mens forældrene udfyldte et spørgeskema.

Umiddelbart viste resultaterne, at prævalensen for peanutallergi var uændret på 3,1 procent i begge studier. Når der blev taget forbehold for demografiske forandringer, viste prævalensen sig imidlertid at falde til 2,6 procent svarende til en relativ ændring på -14,8 procent (95 procent CI: -42,2-18,3, p=0,341).

De demografiske ændringer dækker over et markant fald i andelen af børn med to australskfødte forældre (59,3 procent i 2007-2011 og 49,3 procent i 2018-2019), mens andelen af børn med mindst en forælder født i Østasien, hvor prævalensen for peanutallergi er tre gange større end i Australien, er steget fra 10,5 procent til 16,5 procent i samme periode. 

Victoria Soriano benyttede såkaldt kontrafaktisk modellering til at forudsige, hvad prævalensen af peanutallergi ville have været i 2018-2019, såfremt der ikke var sket en markante stigning i tidlig eksponering for peanut fra 2011 til 2018. I så fald kunne man forvente en prævalens på 4,4 procent svarende til en relativ stigning på 39,8 procent (95 procent CI: -5,9-105,4, p=0,160).

Dette tyder altså på, at ændringerne i de nationale kostvejledninger har formået at bremse en latent stigning i prævalensen for peanutallergi