Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DES: Ny glukosemåler bør tilbydes alle, som er motiverede for at bruge den

Troels Krarup Hansen

Hvilke patienter skal have adgang til den nye flash glukosemåler og hvem skal betale – kommunerne eller regionerne? 

I Dansk Endokrinologisk Selskab har en undergruppe arbejdet på en mere præcis lægefaglig indikation. Om det vil skabe større afklaring og på sigt måske endda føre til en mere klar udmelding fra Ankestyrelsen er uvist.

Ankestyrelsens principafgørelse fra maj i år er fortsat uklar og derfor stadig til fortolkning: Er det kommunerne eller regionerne, der skal betale for, at nogle type 1-diabetes-patienter skal kunne skifte nål og strips ud med en ny og mere moderne sensor, flash glukosemåleren?

Resultatet af den uafklarede situation og uklare udmelding er, at der i dag er eklatant store forskelle mellem regionerne: Patienternes adgang til det moderne glukosemålingsværktøj er skæv og afhænger mest af alt af, hvor de bor i landet.  

En undergruppe under Dansk Endokrinologisk Selskab har på opfordring fra Sundhedsstyrelsen, som et led i selskabets faste guideline-procedurer, også arbejdet med at finpudse den lægefaglige indikation for den nye glukosemåler (FGM). Rapporten ligger klar, men resultaterne er endnu ikke offentliggjort, fortæller professor og overlæge ved Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, samt formand for Dansk Endokrinologisk Selskab, Troels Krarup Hansen. Forhåbningen er, at arbejdet med at klarlægge indikationen, fremover vil gøre det nemmere at udvælge de patienter, der skal have tildelt flash glukosemåleren – men optimismen er ikke stor:

”Rapporten beror udelukkende på lægefaglige vurderinger. Vi tager i Dansk Endokrinologisk Selskab på ingen måde stilling til pris, og til hvilke kasser pengene skal komme fra. Vores anbefaling er faktisk, at den nye teknologi bør tilbydes alle, som er motiverede for at anvende den nye måde at måle sin glukoseværdi på. Og netop derfor vil fremtidige afgørelser, som de også gør nu, formentlig fortsat bero på en vurdering af den enkelte patient.”

Troels Krarup Hansen mener altså ikke, at rapporten kommer til at rykke ved Ankestyrelsens afgørelse:

”Jeg er bange for, at vi også fremover vil se samme uskønne billede, som vi ser nu: Et billede, hvor regioner og kommuner slås om, hvor udgifterne skal placeres, og hvor der er store regionale forskelle på, hvem og hvor mange, der kan få tildelt en Flash glukosemåler.”

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift