Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Ny app skal lette overgangen til voksen for unge med diabetes

Processen fra barn til voksen er ofte svær for unge med diabetes, fordi de skal lære at håndtere deres sygdom selv. En ny app udviklet inden for Region Hovedstaden skal hjælpe de unge til at lære at mestre sygdommen og kan samtidig være en hjælp for forældre og behandlere.

Det er svært at være ung, når man har en kronisk sygdom. Det gælder blandt andet unge med diabetes, og derfor har Region Hovedstaden en ny app på vej udviklet af Hillerød og Herlev Hospital og Steno Diabetes Center i samarbejde med firmaet Mobile Fitness, der skal hjælpe de unge med at mestre deres sygdom.

App’en er målrettet unge med type 1-diabetes, der står foran overgangen fra barn til voksen. Særligt overflytningen fra børne- til voksenafdelinger i sundhedsvæsenet kan være svær at overskue, ifølge læge på børne- og unge afdelingen på Nordsjællands Hospital og leder af projektet, Pernille Castensøe-Seidenfaden. 

”Overgangen fra barn til voksen er udfordrende – især for unge med en kronisk sygdom som diabetes. De skal lære at styre det hele selv, samtidig med at det som ung kan være svært at overskue konsekvenserne af ens handlinger, som for eksempel hvad der sker, hvis man ikke tager sin insulin,” fortæller hun.

Ifølge Pernille Castensøe-Seidenfaden ligger langtidsblodsukkeret ofte for højt blandt unge med diabetes. Er det tilfældet over længere tid, kan det på sigt give en række følgesygdomme på øjne, hjertekar og nyrer. 

Otte funktioner

Derfor er der behov for den nye app, der både skal forsyne de unge med praktisk viden og fakta om sygdommen og facilitere et debatrum, så de ikke føler sig alene. I alt har app’en otte funktioner og indeholder bl.a. en dagbogsfunktion, telefonnummer på relevante afdelinger og mulighed for at skrive direkte til ens behandler, en quiz om kulhydrattælling og film om andre unge.

Derudover er der funktioner målrettet den unges forældre. For de har også en vigtig rolle i overgangsfasen, siger Pernille Castensøe-Seidenfaden.  

Pernille Castensøe-Seidenfaden pointerer, at app’en netop er udviklet på baggrund af, hvad de unge, deres forældre og sundhedspersonalet har efterspurgt. Og hun håber, at den nye app med tiden bliver gratis tilgængelig i App Store.

Læger kan vejlede

Også praktiserende læger kan spille en vigtig rolle som vejleder i kontakten med de unge med kroniske sygdomme, mener Pernille Castensøe-Seidenfaden. App’en er blevet testet på 151 unge, og størstedelen peger på, at den mest populære funktion var debatrummet, hvor de kunne dele erfaringer og se, at de ikke var alene. 

”Når man har en ung med en kronisk sygdom i sin konsultation, er det vigtigt at tale med den unge om eventuelle bekymringer og uhensigtsmæssige strategier samt at inddrage forældrene, der er en del af samarbejdet,” mener Pernille Castensøe-Seidenfaden og fortsætter:

”Det er vigtigt, at lægen har fokus på at reundervise de unge og vejlede forældrene i, hvordan de kan støtte bedst muligt. Derudover bør enhver ung med en kronisk sygdom samt deres forældre tilbydes et netværk, hvor de kan få kontakt med ligesindede.”

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter