Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Jo flere nattevagter, des større diabetes-risiko

Risikoen for at natarbejde får folk til at udvikle diabetes hænger sammen med, hvor mange nattevagter man har - og om det er skifteholdsarbejde.

Folk med permanent natarbejde har nemlig ikke en større risiko end folk med permanent dagarbejde.

Det viser en ny undersøgelse fra Brigham and Women's Hospital, hvor forskere på baggrund af data fra hundredtusindvis af mennesker i den britiske biobank både har fået klarlagt, om genetik spiller en rolle for skifteholdsarbejderes diabetesrisiko og hvor stor risikoen er ved natarbejde.

Forskerne udviklede en genetisk risikoscore for type 2-diabetes hos titusinder af arbejdere i databasen. De kunne konstatere, at hyppigere natarbejde øgede risikoen for type 2-diabetes, uanset om personerne havde en forøget genetisk risiko for sygdommen.

"Vi ser et dosis-respons forhold mellem hyppigheden af ​​natarbejde og type 2-diabetes, hvor mennesker, der oftere skifter arbejdstid, har en større sandsynlighed for at få sygdommen uanset genetisk prædisponering," siger Céline Vetter, der er medforfatter på undersøgelsen, som er offentliggjort i tidsskriftet Diabetes Care.

"Dette hjælper os med at forstå et stykke af puslespillet: Frekvensen af ​​nat- og skifteholdsarbejde synes at være en vigtig faktor."

Holdet undersøgte data fra mere end 270.000 mennesker, herunder 70.000, der havde givet omfattende information om deres arbejdsliv og en undergruppe på over 44.000, for hvilke der var tilgængelige genetiske data. Mere end 6.000 mennesker i stikprøvepopulationen havde type 2-diabetes.

Ved hjælp af oplysninger om mere end 100 genetiske varianter, der er forbundet med type 2-diabetes, udviklede forskergruppen en genetisk risikotest, som de tildelte en værdi til hver deltager.

Forskerne konstaterede, at alle skifteholds- og natarbejdere i forhold til dagarbejdere havde større sandsynlighed for type 2-diabetes, undtagen permanente natarbejdere. Uregelmæssige eller roterende skift med jævnligt natarbejde medførte en 44 procent større sandsynlighed for type 2-diabetes.

"Vores resultater viser, at nattevagter, især roterende skifteholdsarbejde, er forbundet med højere type 2-diabetes-risiko, og at antallet af nattevagter pr. måned, synes mest relevant for denne risiko," konkluderer forskerne.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter