Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Type 1-diabetes fejldiagnostiseres ofte efter 30 års-alderen

EASD 2018: Mange tilfælde af type 1-diabetes fejldiagnosticeres som type 2-diabetes, når sygdommen opdages efter 30 års-alderen og patienterne risikerer derfor forsinkelse af den korrekte behandling.

Det viser en ny undersøgelse præsenteret på den europæiske diabetes-kongres, EASD, i Berlin (ePoster 301).

Da type 1-diabetes kræver insulin og ikke kan klares alene ved justering af blodsukkeret gennem diæt, motion og anden diabetesmedicin, risikerer patienterne alvorlige følger af misdiagnosen.

I den nye undersøgelse analyserede forskerne en befolkningskohorte på 583 personer, som havde insulinbehandlet diabetes, der var blevet diagnosticeret efter 30 års alderen. Karakteristika for deres sygdom blev sammenlignet med andre deltagere, som stadig producerede noget insulin, samt med 220 personer med alvorlig insulinmangel, der blev diagnosticeret før end 30 års-alderen.
 
Undersøgelsen viste, at 21 procent af personerne med insulinbehandlet diabetes, der blev diagnosticeret efter 30 års-alderen, havde alvorlig insulinmangel, hvilket bekræftede, at de led af type 1-diabetes. Ud af denne gruppe modtog 39 procent ikke insulin, da de oprindeligt blev diagnosticeret, og heraf rapporterede 46 procent selv, at de havde type 2-diabetes.
 
Blandt deltagere, som blev insulinafhængige inden for tre år, udviklede 44 procent en alvorlig mangel af deres krops eget insulin. Deres kliniske, biokemiske og genetiske egenskaber viste sig at være sammenlignelige med de af deltagere, der var blevet diagnosticeret før 30 års alderen.

I modsætning hertil havde patienter, der beholdt en vis insulinproduktion, væsentligt lavere T1D-genetiske risici, antistofpositivitet (knyttet til immunrespons, der beskadiger bugspytkirtelceller) og et højere BMI.
 
I tilfælde hvor insulinbehandling var forsinket, var patienterne gennemsnitligt ældre - 48 år vs. 41 år for dem, der fik insulin øjeblikkeligt - og kun 50 procent havde selv rapporteret at have T1D sammenlignet med 96 procent af de individer, der havde fået insulin ved første diagnose.

Disse patienter var også meget mere tilbøjelige (29% mod syv%) til at have fået orale hypoglykæmiske lægemidler i et forsøg på at kontrollere deres sygdom.
 
"Læger bør være opmærksomme på, at de fleste patienter, der har brug for insulin inden for tre års diagnose, vil have type 1-diabetes, selvom de i starten blev anset for at have type 2-diabetes og ikke havde brug for insulin ved diagnosen. Det er vigtigt for disse patienter at modtage den rigtige uddannelse og behandling," understreger Nick Thomas fra University of Exeter, der stod bag studiet.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter