Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


PIONEER-analyse: Ozempic som tablet i top mod langtidsblodsukker

EASD 2019: Ozempic (semaglutid) tabletter på tre, syv og 14 mg forbedrer den glykæmiske kontrol hos personer med type 2-diabetes uanset deres HbA1c-niveau.

Det viser en foreløbig analyse af PIONEER-forsøgsprogrammet, som tirsdag eftermiddag blev præsenteret ved en session på EASD i Barcelona, hvor forskere kunne fortælle, at der blev påvist større reduktioner i HbA1c med 7 mg og 14 mg oral semaglutid i forhold til både placebo, Jardiance (empagliflozin 25 mg), Januvia (sitagliptin 100 mg) eller Victoza (liraglutid 1,8 mg).

Oralt semaglutid er et glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog i en pille en gang dagligt og stadig i forsøgsfasen.

I analysen blev data fra 5.657 deltagere i PIONEER 1–5, 7 og 8 grupperet efter forsøg i henhold til baseline HbA1c (≤8,0 procent, >8,0 – ≤9,0 procent og >9,0 procent). Andelen af ​​patienter med type 2-diabetes, der opnåede et HbA1c-mål på <syv procent, var større med oral semaglutid syv mg og 14 mg i alle forsøgssammenligninger og på tværs af alle HbA1c-basisgrupper.

"Mennesker med type 2-diabetes har individuelle behandlingsmål relateret til glykæmisk kontrol,” sagde en af sessionens talere dr. Juris Meier, professor i medicin og leder af afdelingen for diabetologi og GI-endokrinologi på St. Josef-hospitalet i Ruhr-University of Bochum, Tyskland.

”Resultaterne fra denne analyse er især meningsfulde fordi de viser, at oral semaglutid forbedrer den glykæmiske kontrol i et bredt spektrum af mennesker med type 2-diabetes."

Sikkerhedsprofilen for oralt semaglutid overalt i PIONEER-programmet var i overensstemmelse med den for GLP-1-receptoragonistklassen og svarede til dem, der blev set med subkutant semaglutid.

"Denne analyse forstærker de fundne resultater, der er set i hele PIONEER-forsøgsprogrammet, og demonstrerer oral semaglutids effektivitet i HbA1c-reduktioner sammenlignet med almindeligt anvendte type 2-diabetesbehandlinger," siger Mads Krogsgaard Thomsen, administrerende vicepræsident og chefforsker i Novo Nordisk.

"Hvis det bliver godkendt, vil oralt semaglutid blive den første og eneste orale GLP-1 receptoragonist med potentialet til at hjælpe mennesker med ukontrolleret type 2-diabetes bedre at styre deres tilstand."

Opdateres

Mere samarbejde skal give bedre behandling af ADHD

Børn, unge og voksne med ADHD kan måske komme til at fungere bedre, hvis kommuner og regioner arbejder mere sammen. Det skal et nyt studie se på under overskriften REHAB – Et bedre liv med ADHD.

Oplæg til forhandling: Behandlinger skal samles i regionerne

Flere sengepladser, en styrkelse af socialpsykiatrien i kommunerne samt en samling af behandlingen af mennesker, der både lider af misbrug og psykisk sygdom. Det er noget af det, som Danske Regioner vil tage med til de kommende forhandlinger med regeringen om en 10-års plan for psykiatrien.

Positive resultater for nyt psoriasis-middel

Psoriasis-midlet bimekizumab mødte alle de primære og sekundære effektmål i fase III-studiet BE READY, og UCB håber nu at få godkendt midlet i midten af 2020.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter