Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserForxiga kan redde patienter med hjertesvigt

EASD 2019: Forxiga (dapagliflozin) kan bruges til behandling af allerede eksisterende hjertesvigt, også hos patienter uden type 2-diabetes.

Det viser nye resultater fra DAPA-HF-studiet, der tidlig torsdag eftermiddag blev præsenteret af professor ved University of Missouri-Kansas City, dr. Mikhail Kosiborod, ved en session (S64) på EASD i Barcelona, og som samtidig blev offentliggjort i New England Journal of Medicine (NEJM).

Studiet af SGLT-2-hæmmeren har til formål at undersøge diabetesmidlet dapagliflozins effekt hos patienter med hjertesvigt uanset om de har diabetes eller ej.

”Det vigtigste af alt er fordelen hos patienter uden diabetes," forklarer professor John McMurray, professor i kardiologi ved Institute of Cardiovascular and Medical Sciences, University of Glasgow, UK, der er chefforsker på undersøgelsen.

"Dette viser, at dapagliflozin virkelig er en behandling af hjertesvigt og ikke kun et lægemiddel mod diabetes."

John McMurray kunne ikke selv deltage i præsentationen. Han blev nødt til at flyve til New York for at deltage i fredagens møde i FDA.

Per Løgstrup Poulsen, professor og overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus, som overværede præsentationen, er også begejstret:

”Egentlig vil vi gerne se flere studier inden vi tager et lægemiddel i brug til nye patientgrupper. Men dette lægemiddel har jo været i brug i flere år, så vi kender godt bivirkningerne, og vi ved at dette lægemiddel er veltolerereret. Når det gælder patienter uden diabetes, så er der ingen risiko for diabeteisk ketoacidose. Rent bivirkningsmæssigt er vi altså på sikker grund. Derfor er jeg sikker på at DAPA-HF vil medvirke til at vi ændrer behandlingsstrategi, så denne SGLT-2 hæmmer kan tages i brug til patienter med risiko for hjertesvigt også uden at have diabetes. Hjertesvigt er trods alt meget alvorligt med en meget dårlig prognose,” siger han.

Tidligere undersøgelser har vist, at SGLT-2-hæmmere ikke kun hjælper med at kontrollere blodsukkerniveauet, men også kan forbedre en række kardiovaskulære resultater, herunder fremme af vægttab, reducere blodtrykket og reducere risikoen for hjerte-kar-dødelighed.

Det er allerede påvist, at dapagliflozin reducerer risikoen for at udvikle hjertesvigt hos patienter med type 2-diabetes. I denne nye undersøgelse analyserede forskerne, om lægemidlet også kunne bruges til at behandle patienter med T2D, hvor hjertesvigt allerede var udviklet (etableret hjertesvigt), og også hjertesvigt hos patienter uden type 2-diabetes.

DAPA-HF-undersøgelsen er baseret på 4.744 patienter med hjertesvigt og reduceret ejektionsfraktion i 20 lande, hvoraf 45 procent havde type 2-diabetes, og 55 procent ikke havde diabetes.

Patienterne blev tilfældigt udvalgt til enten at få 10 mg dapagliflozin en gang dagligt eller matchende placebo.

Det primære endepunkt var en kombination af en første episode af forværring af hjertesvigt (hospitalisering for hjertesvigt eller et akutbesøg med hjertesvigt, der krævede intravenøs terapi) eller død af hjerte-kar-årsager.

Behandlingerne i undersøgelsen blev givet ud over standardbehandling: 94 procent modtog en ACE-hæmmer eller angiotensinreceptorblokker eller angiotensinreceptor-neprilysin-hæmmer; 96 procent tog en betablokker; og 71 procent tog en mineralocorticoid receptorantagonist.

Undersøgelsen viste, at over en gennemsnitlig opfølgning på 18,2 måneder forekom det primære endepunkt (altså forværring) hos 386 af 2.373 patienter (16,3%) i dapagliflozin-gruppen og hos 502 af 2.371 patienter (21,2 procent) i placebogruppen, hvilket svarede til en 26 procents reduceret risiko med dapagliflozin ([HR] 0,74; 95% konfidensinterval [CI] 0,65–0,85; p <0,00001).

Resultaterne var stort set de samme uanset om patienterne havde diabetes (HR 0,75 / 25 procent reduceret risiko) og eller ej (HR 0,73 / 27 procent reduceret risiko).

Det primære resultat blev også analyseret separat for de enkelte forværringsparametre.

I alt 237 patienter (10,0 procent), der modtog dapagliflozin, og 326 patienter (13,7 procent), der fik placebo, oplevede en første episode med forværring af hjertesvigt, hvilket viste en 30 procent reduceret risiko i dapagliflozin-gruppen (HR 0,70; 95% CI 0,59–0,83 ; p <0,00004).

Og henholdsvis 227 (9,6 procent) og 273 (11,5 procent) døde af hjerte-kar-årsager, hvilket betyder en 18 procent lavere risiko i dapagliflozin-gruppen (HR 0,82; 95% CI 0,69–0,98; p = 0,03).

Dødelighed af al årsag blev reduceret med 17 procent (HR 0,83, 95% Cl 0,71-0,97; p = 0,22). Symptomer, som vurderet af Kansas City Cardiomyopathy-spørgeskema blev også forbedret (p <0,001).

178 patienter (7,5 procent) i dapagliflozin-gruppen havde en bivirkning relateret til volumenudtømning (som kan forårsage dehydrering, lavt blodtryk og besvimelse) sammenlignet med 162 (6,8 procent) i placebogruppen - altså ikke nogen signifikant forskel mellem grupperne.

Bivirkninger relateret til nyredysfunktion forekom hos 153 patienter (6,5 procent) i dapagliflozin-gruppen mod 170 patienter (7,2 procent) i placebogruppen igen uden nogen signifikant forskel mellem grupperne.

Større tilfælde af hypoglykæmi og benamputation og fraktur var sjældne og forekom i samme omfang i de to behandlingsgrupper.

"Bivirkninger krævede sjældent seponering af behandlingen. Der var ingen bemærkelsesværdig overskridelse af nogen alvorlige bivirkninger i dapagliflozin-gruppen," understreger professor McMurray og kokluderer:

"Forsøget viser, at dapagliflozin reducerer død og hospitalsindlæggelse og forbedrer sundhedsrelateret livskvalitet hos patienter med hjertesvigt og reduceret ejektionsfraktion, med og uden diabetes. De kliniske implikationer er potentielt enorme - få lægemidler opnår disse resultater mod hjertesvigt, og dapagliflozin gør det også, når det tilføjes til fremragende standardterapi."

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter