Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

"Heldigvis ser det ud til, at der ikke er flere tilfælde af hypoglykæmi med insulin icodec end med almindelig insulin glargin, der tages en gang daglig,” siger Filip Krag Knop.

Ugentlig insulin kan blive del af fremtidens diabetesbehandling

EASD: Det nye præparat, insulin icodec, der gives én gang ugentligt, ser ud til at være lige så sikkert og blodsukkerstabiliserende som insulin glargin (Lantus), der gives én gang dagligt til personer med type 2-diabetes.

Det viser et fase II-studie, netop udgivet i The New England Journal of Medicine og præsenteret (Abstrakt #56) på EASD 2020 som en del af sessionen OP10 Developing better insulins.

Resultaterne peger i retning af, at insulin icodec bliver en del af fremtidens type 2-diabetesbehandlinger, vurderer professor og overlæge Filip Krag Knop. 

”Man kan sige, at der er sket et paradigmeskifte. GLP-1-analoger og SGLT-2-hæmmere er braget ind i vores guidelines de seneste år og har presset insulin fra at være en del af andenvalgsmulighederne (efter metformin) i behandling af type 2-diabetes, til at være noget, vi behandler med, når en række andre muligheder ikke er nok,” siger han.

”Når det er sagt, er jeg slet ikke tvivl om, at vi vil få brug for insuliner til vores patienter i fremtiden. Den progressive natur af type 2-diabetes, det vil sige det kontinuerlige tab af funktionelle insulinproducerende betaceller, kombineret med den stadig stigende levetid blandt personer med type 2-diabetes, bidrager til, at flere patienter vil få brug for supplerende insulin. Her ser det ud til, at insulin icodec kan spille en rolle,” siger Filip Krag Knop, overlæge og leder af Center for Klinisk Metabolisk Forskning på Herlev-Gentofte Hospital. Han har ikke selv bidraget til studiet.

Bivirkningsprofilen er positiv

Det nye fase II-studie fandt ingen signifikant forskel i bivirkninger mellem insulin icodec og præparatet Lantus (insulin glargin). Hverken i tilfælde af klinisk betydende hypoglykæmi eller andre bivirkninger. 

”Det er jo en positiv nyhed, at det ser sådan ud. Men det er et potent blodsukkersænkende præparat og vi skal sikre os, at patienterne kun tager det som foreskrevet. Forestil dig, hvis det ved en fejl bliver taget en gang om dagen i stedet. Det vil kunne give hypoglykæmi, som kan være en meget alvorlig tilstand. Det er selvfølgelig en hypotetisk bekymring, og fremtiden må vise, om det overhovedet bliver et problem. Heldigvis ser det ud til, at der ikke er flere tilfælde af hypoglykæmi med insulin icodec end med almindelig insulin glargin, der tages en gang daglig,” siger Filip Krag Knop. 

Ugentlig medicinering giver frihed til patienterne

Flere præparater, herunder også diabetesmidler, har allerede taget springet fra være en daglig behandling til at være en ugentlig, og det er til gavn for patienterne.

”Det er noget, der giver en fleksibilitet og frihed, som er meget værdifuld for patienterne,” siger Filip Krag Knop og fortsætter: 

”Her kan man forestille sig, at insulin icodec vil kunne kombineres med et andet diabetesmiddel, så patienten kan nøjes med at tage én sprøjte ugentlig, som så indeholder både insulin icodec og for eksempel en GLP-1-analog.”

Inhalations-triplebehandling mod KOL anbefalet til godkendelse

Det Europæiske Lægemiddelagenturs Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler har anbefalet, at AstraZenecas Trixeo Aerosphere får markedsføringstilladelse i EU som vedligeholdelsesbehandling hos voksne patienter med moderat til svær KOL. Det er ifølge en dansk lungeekspert rigtig godt for de danske patienter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter