Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

SGLT2-hæmmere koblet med markant nedsat risiko for nyresten

Behandling med SGLT2-hæmmere halverer risiko for nyresten hos personer med type 2-diabetes sammenlignet med andre andenlinje diabetesmidler, viser nyt dansk registerstudie.

Resultaterne skal nu repliceres med registerdata i andre lande, og forfatterne maner til forsigtighed, så længe der ikke er uafhængige data til at bekræfte det danske fund. Men medforfatter til studiet, professor Anton Pottegård, forventer, at det kan bekræftes, at SGLT2-hæmmere ser ud til at have en forebyggende effekt på nyresten.

”Registerdata er behæftet med en række svagheder, men det her er så overbevisende et fund, at det ville komme bag på mig, hvis resultatet ikke lader sig replicere. Men vi skal naturligvis gå med både livrem og seler, inden vi involverer patienter, så derfor skal det først repliceres i andre registerdata og i sidste ende i lodtrækningsforsøg,” siger Anton Pottegård, professor på Afdeling for klinisk farmakologi og farmaci ved Syddansk Universitet. Han fortæller, at de har taget fat i skandinaviske og amerikanske forskere om at replicere resultatet. 

I det nye studie, udgivet i tidsskriftet Diabetologia, finder forfatterne effekt af SGLT2-hæmmere hos både personer med og uden historik for nyresten, og det holdes op mod to ligeværdige diabetesbehandlinger nemlig GLP-1-RA og DDP4-hæmmere. 

”Vi ved fra andre studier, at brugere af SGLT2-hæmmere og GLP-1-RA minder en del om hinanden. Derfor var det et oplagt valg som den primære sammenligning. Men vi har også sammenlignet med DDP4-hæmmerbehandling for at sikre, at der var tale om en risikoreduktion ved SGLT2-hæmmere, og ikke en øget risiko for nyresten ved behandling med GLP1-RA’ere,” siger Anton Pottegård.

Det er godt at få kortlagt den forebyggende effekt, da det så kan indgå i klinikernes overvejelse.

”Der er efterhånden forholdsvis mange ligeværdige alternative behandlinger til personer med diabetes, når de får metformin og har brug for yderligere behandling. Derfor kan det være interessant, hvis der er en ekstra effekt ved SGLT2-hæmmere, som for nogle patienter kan være relevant at tage med i betragtningerne, når lægen vælger behandling,” siger Anton Pottegård, som dog understreger, at det ikke er hans ekspertise at vurdere, hvordan diabetespatienter skal behandles. 

Vigtig læring fra registerdata

Hos endokrinologerne er der begejstring at spore – men mest på grund af den videnskabelige pointe, som kommer med et studie som dette. 

”Det er superspændende fund. Studiet her viser, at der er fordele og ulemper ved at lade vores viden hvile på alene på randomiserede studier, der strækker sig over en begrænset tidsperiode. Her viser vores unikke danske registre en langtidseffekt af en behandling, vi ellers ikke kendte til,” siger Frederik Persson, seniorforsker ved Steno Diabetes Center Copenhagen.    

Den forebyggende effekt mod nyresten havde Frederik Persson ikke forudset, på trods af at han selv forsker i bl.a. SGLT2-hæmmeres effekt på nyren.    

”Der er flere forklaringer på, hvorfor nyresten dannes, og vi ved, at SGLT2-hæmmere øger udskillelse af urinsyre, noget der kan  være en mulig forklaring,” siger Frederik Persson.  

Han er dog ikke helt overbevist om, at den forebyggende effekt på nyresten bliver en del af de kliniske overvejelser, når der skal vælges behandling.

”Jeg tror ikke, at den mindre risiko for nyresten kommer til at betyde så meget i det store og hele, da vi først og fremmest har fokus på mere betydningsfulde effekter, som den livsvigtige nyre- og hjertebeskyttende effekt af SGLT2-hæmmere. Men resultatet her skal på den anden side heller ikke forklejnes. Man kan sige, at hvis vi har en patient med en historik for nyresten, er vi nu i hvert fald ikke nervøse for at bruge SGLT2-hæmmere. Så vil det kun være en fordel,” siger Frederik Persson.

Halvering af risiko for nyresten

De danske forskere bag studiet brugte data fra de danske sundhedsregistre fra perioden 11. november 2012 til 31. december 2018. 

Forskerne identificerede 24.290 og 19.576 personer der startede behandling med henholdsvis SGLT2-hæmmere og GLP-1-RA'er i alderen ≥40 år. Medianalderen var 61 år, og medianopfølgningen var 2,0 år.

Nye brugere af SGLT2-hæmmere blev matchet 1:1 til nye brugere af GLP-1-RA'er på baggrund af alder, køn, sygdomshistorik og brug af lægemidler.

Resultatet viste, at:

  • Hos folk med type 2-diabetes halveres risiko for nyresten, relativt set, når der behandles med SGLT-2-hæmmere frem for GLP-1-RA. Det vil sige, at
  • Der var 2 personer ud af 1.000 per år i SGLT2-hæmmergruppen sammenlignet med fire personer ud af 1.000 per år i GLP-1-RA-gruppen og en HR på 0,51 (95% CI 0,37, 0,71).
  • Blandt de personer, der havde en historik med nyresten (n = 731 patientpar) var der en risikoreduktion på cirka 30 procent. (HR = 0,68, 95% CI 0,48, 0,97), hvilket svarede til 17 færre nyresten per 1000 behandlede i denne højrisiko-gruppe.

Dansk udviklet stroke-score kan spare tid og redde liv

På Aarhus Universitetshospital har man udviklet og benytter den præhospitale symptom-score PreSS. Med den er man allerede i ambulancen i stand til at afgøre, om der er tale om et stroke – og hvor alvorligt det i givet fald er. Minutter kan nemlig være altafgørende for patientens udkomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo