Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Højere dosis Ozempic er et bedre valg mod type 2-diabetes

ADA: En forhøjet ugentlig dosis på to mg Ozempic (semaglutid) nedbringer langtidsblodsukker og øger vægttabet hos personer med type 2-diabetes i højere grad end Ozempic et mg.

Det fremgår af resultater fra fase III-studiet SUSTAIN FORTE, der blev præsenteret på ADA2021. Folk med type 2-diabetes, der fik indsprøjtet to mg semaglutid på ugentlig basis, oplevede signifikant større reduktioner i langtidsblodsukkeret end dem, der fik et mg semaglutid. Derudover observerede man også et større vægttab.

SUSTAIN FORTE løb over 40 uger og undersøgte effekt og sikkerhed ved forhøjet dosis semaglutid. 961 voksne type 2-diabetespatienter, der havde behov for yderligere sænkning af blodsukkeret, deltog i forsøget. Forsøgsdeltagerne fik ugentligt enten to mg semaglutid eller et mg semaglutid sammen med metformin med eller uden sulfonylurinstof.

Studiets primære endepunkt var sænkning af langtidsblodsukkeret HbA1c, hvilket blev opnået. Det gennemsnitlige forhøjede baseline-niveau af HbA1c på 8,9 procent hos deltagerne var efter 40 uger reduceret signifikant med 2,2 procent sammenlignet med en reduktion på 1,9 procent ved dosis på et mg.

Det sekundære endepunkt var vægttab, og her viste to mg-armen sig også at overgå et mg-armen med en signifikant reduktion i kropsvægt på 6,9 kilo versus  6,0 kilo ved behandling med et mg semaglutid.

Sikkerhedsprofilen for den forhøjede dosis på 2 mg semaglutid er desuden meget lig den for kontrolgruppen på et mg, udtaler Juan Frías, en af forskerne bag studiet til Medicine Matters, i forbindelse med den virtuelle ADA-kongres. Den forhøjede dosis førte således hverken til nye eller flere bivirkninger.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo