Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserEmpagliflozin skader ikke knoglerne

EASD 2016: Frygten for at SGLT2-midler forøger diabetes-patienters risiko for knoglebrud bliver tilbagevist i et nyt stort studie af empagliflozin.

SGLT-2 hæmmere kan ændre den renale reapsorption af kalcium og fosfat, hvilket potentielt kan påvirke knoglemetabolismen hos diabetes-patienter, der i forvejen har en lille øget risiko for knoglebrud.

Men den nye undersøgelse viser, at empagliflozin (Jardiance fra Boehringer) ikke øger risikoen for knoglebrud sammenlignet med placebo og glimepirid, der er et sulfonylurinstof.

Undersøgelsen er baseret på en pooling af 15 tidligere fase 1-3-studier, blandt andet EMPA-REG-studiet om hjertekar-fordelene ved empagliflozin, samt fire udvidede studier. Studiernes deltagere blev tilfældigt opdelt i tre grupper ud fra om de havde fået 10 mg eller 25 mg doser empagliflozin eller placebo.

I EMPA-REG H2HSU-studiet fik patienterne empagliflozin 25 mg eller glimpiri som tillægsbehandling til metformin i 104 uger og kunne deltage i en to-årig forlængelse.

Knoglebrud blev evalueret gennem en opgørelse af forsker-indberettede bivirkninger og analyseret deskriptivt.

I alt fik 4.221 doser på 10 mg empagliflozin, 4.196 fik doser på 25 mg empagliflozin og 4.203 patienter fik placebo i henholdsvis 698, 699 og 658 dage.

Bivirkninger i form af knoglefrakturer blev rapporteret hos 119 patienter (2,8 procent) i gruppen på 10 mg empagliflozin, 105 patienter (2,5 procent) i gruppen på 25 mg empagliflozin og 123 patienter (2,9 procent) i placebo-gruppen. Det svarer til en rate på hhv. 1,55, 1,36 og 1,69 per 100 patientår.

I EMPA-REG H2H-SU fik 765 doser på 25 mg empagliflozin og 780 patienter fik glimepirid. Her fik henholdsvis 31 patienter (4,1%) og 33 patienter (4,2%) knoglebrud. Det svarer til en rate på hhv. 1,28 og 1,40 per 100 patientår.

I ingen af grupperne var der ændringer i calcium- eller fosfat-niveauet i forhold til baseline - hverken i den samlede analyse eller i EMPA-REG H2H-SU.

På den baggrund konkluderer forskerne, at empagliflozin ikke øger risikoen for knoglebrud i forhold til placebo – ej heller i det fire-årige head-to-head studie med glimepirid.

Tags: EASD2016

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter