Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin


Større risiko for svangerskabsdiabetes i varme sommermåneder

EASD 2016: Risikoen for svangerskabsdiabetes stiger i sommermånederne - muligvis grundet de højere temperaturer.

Det antyder ny forskning fra Lunds Universitet og Skåne Universitetshospital, Malmö, Sverige, som onsdag blev præsenteret på den europæiske diabetes-konference, EASD, i München, Tyskland.

Sæsonudsving i forbindelse med opståen af type 1 diabetes er dokumenteret i nogle undersøgelser, der viser en højere forekomst om vinteren grundet højere cirkulerende virus-niveauer og lavere D-vitamin-niveau.

Men om sæsonudsving har sammenhæng med diagnosticering af type-2 og svangerskabsdiabetes er ikke veldokumenteret og derfor satte forskerne sig for at undersøge sæsonmønstre i glukosetolerance og i diagnosticering af svangerskabsdiabetes.

I alt gennemgik 11.538 kvinder, der deltog i MAMMA-undersøgelsen, en standard 75-g oral glukose tolerance test (OGTT) i 28. uge af graviditeten i 2003-2005 i det sydlige Sverige. OGTT resultater fra studiets 3-årige periode blev grupperet sammen i forhold til måneder og årstider. Statistisk modellering blev anvendt til at beregne forskelle i svangerskabsdiabetes på tværs af måneder og årstider for at finde en sammenhæng. Derudover indhentede de vejr- og temperatur-oplysninger fra det svenske meterorologiske institut.

I alt blev 487 kvinder (4,2 procent) diagnosticeret med svangerskabsdiabetes i undersøgelsesperioden. Den månedlige frekvens af svangerskabsdiabetes varierede fra 2,9 procent i marts til 5,8 procent i juni. Den sæsonmæssige frekvens varierede fra 3,3 procent i foråret til 5,5 procent i sommeren. Forskellene var statistisk signifikante for både måneder og sæson.

De gennemsnitlige månedlige temperatur varierede fra -0,6 ° C om vinteren til 17,7 ° C om sommeren. Yderligere analyse viste, at 2-timers glukoseniveau steg med 0,009 mmol/L for hver grad stigning i temperaturen og dette svarede til en forskel på 0,15 mmol/L mellem vinter og sommer.

Samlet set viste data, at sommermånederne (juni-august) var forbundet med et øget glukoseniveau og en 51 procent øget hyppighed af svangerskabsdiabetes sammenlignet med de andre årstider. Men sammenhængen var dog ikke længere til at se, når forskerne justerede for de gennemsnitlig månedlige temperaturer, hvilket tyder på, at temperaturen kan være en del af årsagen til forskellene.

"Vores resultater tyder på, at sæsonudsving i 2-timers glukosekoncentration og andelen af kvinder diagnosticeret med svangerskabsdiabetes når et højdepunkt om sommeren. En positiv forbindelse med den omgivende temperatur blev demonstreret, men der er behov for yderligere forskning for at afklare betydningen af disse fund," konkluderede Anastasia Katsarou, der præsenterede undersøgelsen på EASD-konferencen.

Forskerne mener, at det er muligt, at temperatur-inducerede ændringer i den perifere blodgennemstrømning kan påvirke sammensætningen af kapillærblod, som er en blanding af arterielt og venøst blod, hvilket kan forklarer de øgede glukoseniveauer i de varmere sommermåneder.

 

 

OGTT n

GDM n (%)

MÅNED

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

 

1094

928

1082

1027

1057

1009

974

928

781

835

897

926

 

36 (3.3)

34 (3.7)

31 (2.9)

34 (3.3)

41 (3.9)

59 (5.8)

50 (5.1)

52 (5.6)

33 (4.2)

42 (5.0)

38 (4.2)

37 (4.0)

SÆSON

vinter

Forår

Sommer

Efterår

 

2948

3166

2911

2513

 

107 (3.6)

106 (3.3)

161 (5.5)

113 (4.5)

EASD2016