Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Overraskende resultat: Brug af insulinpumpe giver ikke færre medfødte misdannelser

Gravide med type 1-diabetes føder ikke færre børn med misdannelser, hvis de bruger insulinpumpe frem for insulinpen.

Et velreguleret langtidsblodsukker (HbA1c) er vigtigt for gravide med type 1-diabetes. Specielt i første trimester, fordi det reducerer risikoen for at få et barn med medfødte misdannelser.

Derfor skulle man tro, at en insulinpumpe – der typisk giver en bedre blodsukkerkontrol – er en bedre behandling til gravide med diabetes end indsprøjtninger med en insulinpen. Men sådan forholder det sig ikke.

Det viser et dansk studie publiceret i tidsskriftet Diabetologica. I studiet har forskerne brugt den internationale database Diabetes Pregnancy Registry og fulgt en gruppe på lidt over 2.000 gravide med type 1-diabetes fra 17 europæiske lande samt Israel. Gruppen af gravide blev opdelt i kvinder på insulinpumpebehandling og kvinder, der fik daglige indsprøjtninger med en insulinpen.

Elisabeth Mathiesen

Ingen forskel på misdannelser

Seniorforsker bag studiet Elisabeth Mathiesen havde en klar forventning om, at gravide på pumpebehandling ville føde børn med færre misdannelser.

”Derfor kom det også som en stor overraskelse for mig, at vi ikke kunne finde forskel på gravide på henholdsvis pumpebehandling og penbehandling. Vores studie kan slet ikke bekræfte, at man får et bedre graviditetsudkomme ved pumpebehandling frem for penbehandling,” siger Elisabeth Mathiesen, der til daglig er overlæge og professor på Klinik for Gravide med Diabetes på Rigshospitalet. Hun har lavet studiet sammen med blandt andet førsteforfatter læge Ida Thorius, der er ph.d.-studerende ved Københavns Universitet.

Forskerne prøvede at kontrollere for en række variable såsom uddannelse, varighed af kvindernes diabetes og følgesygdomme til diabetes, men fandt stadig ingen forskel. Men af den grund er Elisabeth Mathiesen dog ikke klar til at forkaste teorien om, at et stabilt blodsukker i første trimester er væsentligt for at forhindre medfødte misdannelser.

”Noget kunne tyde på, at andre faktorer end et velreguleret langtidsblodsukker også er afgørende for, om kvinder med type 1-diabetes føder børn med misdannelser.”

Forhøjet blodtryk kan være synderen

Sideløbende med studiet i Diabetologica har forskere fra Rigshospitalet derfor også kigget på litteraturen inden for medfødte misdannelser og typiske sygdomme, som kvinder med diabetes også kan have – for eksempel forhøjet blodtryk, sygdomme i skjoldbruskkirtlen samt angst og depression.

”Her fandt vi blandt andet, at forhøjet blodtryk giver en øget forekomst af medfødte misdannelser. Samtidig omgiver vi os i dag med mange plaststoffer og forurenende stoffer i drikkevandet. Så potentielt kan flere faktorer have større betydning for misdannelser end lige, om blodsukkeret ligger lidt bedre med insulinpumpebehandling,” siger Elisabeth Mathiesen.

Gravide behøver ikke skifte til insulinpumpe

I Polen har man brugt mange ressourcer på at skifte kvinder med diabetes over på insulinpumpebehandling, hvis de blev gravide. Elisabeth Mathiesen mener dog ikke, at studiets resultater kan underbygge den praksis.

”Den kliniske betydning af vores studie må være, at man skal fortsætte med den behandling, kvinden er fortrolig med. Altså kvinder på penbehandling skal fortsætte med det, og kvinder på pumpebehandling skal fortsætte med det – også under graviditeten.”

”Dog så vi, at en mindre gruppe kvinder, der kom ind i graviditeten med et dårligt reguleret blodsukker på penbehandling – med et HbA1c på mere end 75 mmol/mol og høj forekomst af misdannelser – nok kunne have haft gavn af pumpebehandling. Så her kan der være en gevinst at hente,” siger Elisabeth Mathiesen.

Ny forskning på vej

Det er første gang, at et større studie har fundet, at pumpebehandling frem for penbehandling ikke giver færre misdannelser. Derfor opfordrer Elisabeth Mathiesen til, at andre forskere afprøver deres resultater i andre befolkningsgrupper.

Forskergruppen med læge og ph.d.-studerende Ida Thorius som drivende kraft er allerede gået i gang med at undersøge pumpebehandling over for penbehandling i forhold til andre udfald af graviditeten – blandt andet, om de to typer behandling har indflydelse på, om gravide føder tidligt eller får store børn.

”Derudover er diabetesteknologien i rivende udvikling, og i fremtiden – hvor nyere typer af insulinpumper med sensorbaseret glukosemåling kan indgå i studier – vil vi måske se, at det fører til bedre graviditetsudkomme.”