Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

CANVAS rykker SGLT-2’erne et skridt nærmere en klasse-effekt

Filip Krag Knop

Siden det banebrydende studie EMPA-REG OUTCOME blev præsenteret i 2015, har forskere verden over diskuteret, om der er tale om en klasse-effekt ved SGLT-2 hæmmerne hvad angår de kardiovaskulære fordele. Resultaterne af det seneste CANVAS-studie bidrager til svaret.

Antallet af cardiovaskulære tilfælde reduceres med 14 procent, ligesom tilfældene af nyresvigt bliver nedbragt med 40 procent. Til gengæld er risikoen for amputationer fordoblet.

Det var konklusionen af det store randomiserede placebokontrollerede CANVAS-studie, der har undersøgt effekten af behandling med SGLT-2 hæmmeren Invokana (canagliflozin) blandt 10.142 patienter med type 2-diabetes og høj risiko for hjertekarsygdom.

Resultaterne blev præsenteret på ADA Kongressen tidligere på sommeren. Og dermed er der yderligere evidens for at konkludere, at der er tale om en klasse-effekt ved SGLT-2 hæmmere hvad angår de kardiovaskulære fordele, vurderer forskningsansvarlig overlæge, professor og leder af Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital Filip Krag Knop.

”Studiet viser, at canagliflozin har mange af de samme positive effekter som emplagliflozin. Så noget kunne bestemt tyde på, at der er tale om en klasse-effekt,” siger han.

Tyder på en klasseeffekt

Studier af SGLT-2 hæmmere og GLP-1 receptoragonister er tikket ind ét efter ét de seneste par år. EMPA-REG OUTCOME startede med at chokere alle med resultatet, at SGLT-2 hæmmeren Jardiance (empagliflozin) reducerer kardiovaskulær død med 38 procent. Året efter fulgte LEADER-studiet med konklusionen, at GLP-1 receptoragonisten Victoza (liraglutid) også reducerer risikoen for kardiovaskulære hændelser markant. Og siden er flere registerstudier fulgt trop.

Filip Krag Knop mangler dog endnu at se resultaterne af DECLARE, der er studiet af den tredje SGLT-2 hæmmer dapagliflozin, som ventes at lande til næste år. Her indgår mere end 17.150 patienter med type 2-diabetes, og det er indtil videre det største studie af de kardiovakulære effekter af SGLT-2-hæmmere til dato, fortæller han.

”Men der er da ingen tvivl om, at CANVAS-studiet tyder på, at hvis du bruger SGLT-2 hæmmere til patienter med allerede etableret hjertekarsygdom eller høj risiko for det, så har det en gavnlig effekt. Derfor kommer præparaterne også til at få en stor plads i behandlingen af type 2-diabetes fremadrettet,” siger han.

Mere moderat begejstring

Da det første store EMPA-REG OUTCOME studie blev præsenteret for to år siden, stod forskere og behandlere fra hele verden nærmest op og klappede af begejstring. Selvom CANVAS-resultaterne er tilsvarende positive er begejstringen dog mere moderat, fortæller Filip Krag Knop.

”Frem for at fokusere på de positive fund, som var forventede, kigger folk meget på sikkerhedsdata, som tyder på, at amputationer forekommer hyppigere hos patienter behandlet med canagliflozin. Det må vi naturligvis også tage seriøst og kigge nærmere på,” siger han.

En af dem, der er mere moderat begejstret er Sten Madsbad, som er klinisk professor ved Københavns Universitet. Han understreger, at empagliflozin og canagliflozin er relativt forskellige molekyler. 

”I CANVAS-studiet ser vi flere amputationer og frakturer, hvilket er ret bekymrende. Og der er heller ikke den samme reduktion i dødeligheden, som vi så i EMPA-REG OUTCOME. Det kan være tilfældigheder, men det kan også skyldes forskellen på molekylerne. Jeg vil dog stadig mene, at der er nogen klasseeffekt, men om den er 100 procent, tør jeg ikke sige,” siger han.

To studier slået sammen til ét

Sten Madsbad mener heller ikke, at CANVAS-studiet har samme kvalitet, som EMPA-REG OUTCOME.

”Det er jo to studier, der er slået sammen. Det første studie blev afblindet for tidligt, og mange patienter forlod studiet, fordi det kom frem på tv og i aviser, at der var øget risiko for blodpropper i hjernen. Derfor var man nødt til at lave det andet studie, CANVAS-R. Det gør, at kvaliteten ikke er nær så høj som EMPA-REG OUTCOME, og det er heller ikke samme design,” siger han.

Alligevel er Sten Madsbad grundlæggende ikke blevet mindre begejstret for SGLT-2 hæmmerne, som årene er gået.

”Jeg har aldrig anset insulin som en optimal behandling til patienter med type 2-diabetes, så for mig betyder de her præparater, at jeg kan udskyde insulinen. Og jeg har været meget begejstret for dem. Nu har vi endnu et studie, der peger i en positiv retning. Det er en spændende tid,” siger han.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift