Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Genetik kan ligge bag sen diabetesdebut

EASD 2017: Et studie gennemført af et hold forskere fra Storbritannien anført af Nick Thomas, Universitetet i Exeter, i samarbejde med Andrew Hattersley, superstjernen, når det gælder diabetes og genetik, viser en mulig genetisk disponering for patienter, der får type 1 diabetes i sen alder.

Briternes forskning har haft fokus på de væsentligste genetiske determinanter, DR3 og DR4 alleller i HLA (humant leukocyt-antigen) vævstypesystemet. Den højeste risiko for at udvikle type 1 diabetes opstår når allallerne optræder i par som er homozygot (nemlig DR3/DR3 eller DR4/DR4) eller heterozygot (altså DR3/DR4) genoyper.

Holdet analyserede udviklingen af type 1 diabetes i en population på 120.000 individder fra britiske biobank med den højeste risiko for HLA. De fandt ud af, at selvom denne risikogruppe kun udgør 6,4 procent af den britiske befolkning, så bidrog de med 61 procent af alle tilfælde med type 1 diabetes. 

I de tre højrisikogrupper, DR3/DR3, DR3/DR4 og DR4/DR4, fandt fotskerne store forskelle på sandsynligheden for at få type 1 diabetes, nemlig hrnholdvis 1,2 procent, 4,2 procent og 3,5 procent Men nok så interessnt, så var der stor variation i den mediane debutalder, nemlig 17 år, 28 år og 38 år. For kombinatbionen DR4/DR4 var sandsynligheden for at få type 1 diabetes efter det fyldte 30. år 71 procent, mens den tilsvarene andel for DR3/DR3 var 26 proent, og for DR3/DR4 var 40 procent.

”Det er spændende resultater, briterne kommer med,” siger Troels Krarup Hansen, formand for DES og til daglig professor i diabeteskomplikationer ved Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling. ”Umiddelbart har resultaterne ingen konkret klinisk betydning. Men det er jo skridt på vejen til forståelse af genetikken i diabetes, og hvem ved, måske kan man engang gribe ind med en forebyggende behandling?”

Tags: EASD2017

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift