Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Koffein reducerer måske mortalitet for kvinder med diabetes

EASD 2017: Der er lavet talrige studier, der viser koffeins fordele (og nogle, der viser mindre positive effekter), men nu viser det sig, at koffein også kan reducere mortaliteten for kvinder med diabetes. Mændene, derimod, har ikke sådanne fordele, men dog heller ikke ulemper af et stort dagligt koffein-indtag.

Studiet, som præsenteres i dag på EASD i Lissabon, er gennemført af portugisiske forskere under ledelse af João Sérgio Neves og Davide Carvalho, professor ved Universitetet i Porto. Studiet har omfattet over 3000 mænd og kvinder med diabetes. Deltagerne blev inddelt i grupper afhængig af deres koffein-forbrug regnet i milligram pr. dag. Derefter inddeltes de efter, om forbruget skyldtes kaffe, te eller læstedrikke.

Gruppen blev fulgt over en 11 årig periode op til 2010, og i den periode døde 618 af deltagerne.

”Vores undersøgelse har påvist en dosisafhængig beskyttende virkning af koffeinforbrug på kvinders dødelighed. Effekten på dødelighed ser ud til at afhænge af, hvordan koffeinens indtages. Kaffe har effekt på kardiovaskulær dødelighed, mens kræftdødeligheden for kvinder påvirkes af indtag af te,” siger João Sérgio Neves, som understreger at studiet skal læses med forsigtighed. ”Vores observationsstudie kan ikke bevise, at koffein reducerer risikoen for død, men det antyder en mulighed for en sådan beskyttende virkning.”

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift