Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Knogleceller i benene kan påvirke vores vægt

Knogleceller i benene, osteocytter, fungerer tilsyneladende som en badevægt for vores krops vægtbalance.

Det antyder museforsøg fra Sahlgrenska Akademiet, Göteborgs universitet, Sverige, hvor forskerne mener at have gjort den største opdagelse af kroppens stofskifte siden opdagelsen af sulthormonet leptin.

Systemet fungerer ved at knoglecellerne i benene registrerer og sender signaler til hjernen om vores kropsvægt og dermed fedtmasse.

"Vi har opdaget et helt nyt system, der regulerer fedtmasse. Vi håber, at denne opdagelse vil føre til en ny retning i fedmeforskningen. Resultaterne kan også give ny viden om årsagen til fedme og i det lange løb føre til nye behandlinger af fedme," siger John-Olov Jansson, professor ved Sahlgrenska Akademiet og chefforsker på undersøgelsen, der er offentliggjort i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

"Vi har simpelthen fundet støtte for forekomsten af ​​interne badevægte. Kroppens vægt bliver registreret i underekstremiteterne. Hvis kropsvægten har tendens til at stige, sendes et signal til hjernen for at reducere fødeindtaget og holde kropsvægten konstant," forklarer han.

Undersøgelsen blev udført på overvægtige gnavere, der blev kunstigt tungere ved belastning med ekstra vægt. Dyrene tabte sig næsten lige så meget som den kunstige belastning, som de ekstra vægte medførte. Vægtene medførte, at kropsfedtet faldt, og at blodglukoseniveauerne blev forbedret.

Hvis systemet fungerer på samme måde hos mennesker er det det første nyopdagede reguleringssystem af kropsfedt siden ​​amerikanske forskere opdagede ​​hormonet leptin for 23 år siden.

"Den mekanisme, som vi nu har identificeret, regulerer kropsfedtmasse uafhængigt af leptin, og det er muligt, at leptin kombineret med aktivering af disse indre kropsvægte kan blive en effektiv behandling af fedme," siger en anden af forskerne, professor Claes Ohlsson fra Sahlgrenska Akademiet.

I den seneste tid har flere undersøgelser af mennesker koblet fedme og dårligt helbred. De nuværende resultater kunne forklare hvorfor.

"Vi tror, ​​at de indre kropsvægte giver et unøjagtigt lavt mål, når du sidder ned. Som et resultat spiser du mere og går op vægt", siger Claes Ohlsson.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift