Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fedmeparadokset: Overvægtige har mindre muskeltab under sygdom

ECO - Overvægtige mennesker kan have en bedre chance for at overleve intensiv behandling, fordi deres ekstra vægt medfører ekstra pres på muskler, hvilket resulterer i højere muskelkvalitet og mindre muskeltab.

Det antyder en ny undersøgelse fra Erasmus Universitets Medicinske Center Rotterdam, Holland, der i weekenden blev præsenteret på dette års europæiske kongres om fedme - ECO 2018 - i Wien, Østrig.

Unsdersøgelsen kan delvist forklare det såkaldte fedmeparadoks, der indebærer, at fedme og overvægt, (der normalt er forbundet med en øget risiko for død generelt), i forbindelse med specifikke sygdomme giver et fald i dødeligheden.

Hyperkatabolisme - at kroppen bryder sig selv ned - i den akutte fase af den alvorlige sygdom antages at være en måde kroppen sikrer væsentligt brændstof til energiproduktion i vitale organer.

Men når denne hyperkataboliske tilstand vedvarer, kan det resultere i muskeltab og muskelsvækkelse. Skeletmuskulaturkvalitet anerkendes som tegn på god funktion hos friske personer og kritisk syge patienter.

Når man skal bestemme muskelhistologi på en akutafdeling er en en muskelbiopsi normalt nødvendig. Denne procedure er imidlertid invasiv og giver ikke et resultat for hele musklen.

I det nye studie har forfatterne forsøgt at studere muskelkvalitet hos overvægtige og ikke-overvægtige, alvorligt syge patienter ved at anvende en ny ikke-invasiv ultralydsteknologi til vurdering af muskelhistologi og morfologi.

I den samlede gruppe på 26 patienter blev ni defineret som overvægtige ved et body mass index højere end 30. I denne overvægtige gruppe var muskeltabsmønstret tydeligt anderledes end i den ikke-overvægtige gruppe, når man sammenlignede sepsis og neurotrauma. Den overvægtige gruppe havde et højere muskelkvalitetsindeks korrigeret for muskeltykkelse sammenlignet med de ikke-overvægtige. Hastigheden af muskeltabet, som defineret i nedgang i muskelkvalitet, var også lavere i de første 4-5 dage i den overvægtige gruppe sammenlignet med de ikke-overvægtige.

"Kritisk syge patienter med fedme har tilsyneladende højere muskelkvalitet, målt ved ultralyd ved indlæggelse til intensiv behandling sammenlignet med ikke-overvægtige patienter. Dette kan være en metabolisk beskyttelse, der også beskrives som fedmeparadokset," konkluderer forskerne.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter