Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fedmekirurgi reducerer risikoen for hudkræft

ECO - Fedmekirurgi kan reducere risikoen for udvikling af malign melanom med over 60 procent og reducere risikoen for hudkræft generelt med 42 procent.

Det antyder en ny undersøgelse fra Göteborgs universitet, der netop er blevet præsenteret på den europæiske fedmekongres, ECO 2018 i Wien, Østrig.

Resultaterne er baseret på en median opfølgning 18 år efter 2007 deltagere havde fået en fedmeoperation i Sverige. Deltagerne blev sammenlignet med en kontrolgruppe på 2040 deltagere matchet på 18 variabler (herunder køn, alder, antropometriske målinger, kardiovaskulære risikofaktorer, psykosociale variabler og personlighedskarakteristika).

Fedme er en etableret risikofaktor for kræft, og nogle undersøgelser tyder på, at forsætligt vægttab sommetider reducerer risikoen. Imidlertid er beviser for en forbindelse mellem fedme, vægttab og malignt melanom begrænset.

I undersøgelsen brugte forskerne statistiske test til at sammenligne tiden til første melanomkræftdiagnose mellem operationen og kontrolgrupperne. I yderligere analyser blev risikoforholdet mellem opererede og kontrolgrupper sammenlignet.

Forfatterne fandt, at fedmekirurgi markant reducerede risikoen for melanom. Over en median opfølgningstid på 18 år observerede de en 61 procent reduceret risiko for ondartet melanom og en 42 procent reduceret risiko for hudkræft generelt sammenlignet med kontroller, der fik almindelig fedmebehandling.

"I denne langvarige undersøgelse reducerede fedmekirurgi risikoen for ondartet melanom. Det understøtter ideen om, at fedme er en risikofaktor for melanom, og tyder på, at vægttab hos personer med fedme kan reducere risikoen for en dødelig kræftform, der er steget støt i mange lande i løbet af flere årtier," konkluderer forskerne.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter