Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dansk undersøgelse: Overvægt beskytter indlagte med infektion mod tidlig død

ECO - Patienter, der er indlagt på hospitalet til behandling af smitsomme sygdomme, har dobbelt så stor chance for at overleve, hvis de er overvægtige eller fede.

Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital Afdeling for Klinisk Epidemiologi af mere end 18.000 patienter i Danmark.

Undersøgelsen blev i weekenden præsenteret af Sigrid Gribsholt på dette års europæiske kongres om fedme, ECO 2018, i Wien, Østrig.

Forbindelsen mellem body mass index (BMI) og dødelighed - kaldet fedmeparadokset - er kontroversiel, men ud fra et evolutionært perspektiv kan fedme og et dertil hørende proinflammatorisk forsvar beskytte mod død fra infektioner.

I det nye studie undersøgte forskerne effekten af ​​BMI på resultatet efter en akut hospitalsindlæggelse pga. infektion i en befolkningsbaseret undersøgelse.

Undersøgelsesgruppen identificerede 35.406 personer med en akut medicinsk eller kirurgisk indlæggelse for en smitsom sygdom i 2011-2015 i Region Midtjylland. De undersøgte risikoen for død inden for 90 dage efter udskrivelse opdelt i forhold til undervægt, overvægt, fedme med normalvægt som reference. De undersøgte og justerede for ​​nylige vægtændringer, comorbiditeter, kræft og tobaksrygning på sammenhængen mellem BMI og dødelighed.

Sammenlignet med patienter med normalvægt var den justerede risiko for dødsfald efter infektion 2,2 gange højere hos patienter med undervægt. Der blev imidlertid ikke observeret nogen dødelighedsforøgelse blandt patienter med stabil undervægt, dvs. intet nyligt vægttab, som kunne indikere andre sundhedsproblemer. I modsætning hertil var patienter med overvægt 40 procent mindre tilbøjelige til at dø, og overvægtige havde 50 procent mindre sandsynlighed for at dø end persoer med normalvægt.

Blandt patienter med fedme havde faktorer som vægtændringer, comorbiditeter, kræft eller rygning ringe effekt på sammenhæng med nedsat dødelighed.

"Overvægt og fedme var forbundet med en væsentligt reduceret 90 dages mortalitet efter indlæggelse for infektion. En sammenhæng mellem undervægt og øget dødelighed var begrænset til patienter med nylig vægttab, hvilket tyder på sammenblanding med anden skjult sygdom," konkluderer de danske forskere.

Flere andre studier på ECO 2018 beskæftigede sig med fedmeparadokset.

Blandt andet viser et nyt studie fra John Peter Smith Hospital, Fort Worth i Texas, at patienter, der er overvægtige eller fede, er mere tilbøjelige til at overleve end dem, der har normalvægt. Det viser data fra 3,7 millioner hospitalsindlæggelser for sepsis fra 1.000 amerikanske hospitaler.

Ca. 25 procent af voksne indlagt på intensivafdelinger i USA er overvægtige eller fede, og sepsis er en almindelig årsag til indlæggelse.

I alt 3.712.764 sepsis-indlæggelser opfyldte inklusionskriterierne, hvoraf 52.101 var overvægtige, 511.140 var fede og 3.149.523 var normalvægtige.

Sammenlignet med patienter med normalvægt var overvægtige patienter 23 proceent mindre tilbøjelige til at dø og fede patienter 22 procent mindre tilbøjelige til at dø efter indlæggelse med sepsis.

De samme forskere har også undersøgt indlæggelser med lungebetændelse og konstateret, at fedmeparadokset også her spiller ind.

I alt 1.690.760 indlæggelser for lungebetændelse opfyldt inklusionskriterierne, hvoraf 17.992 var overvægtige, 195.889 var fede og 1.476.879 var normalvægtige. Sammenlignet med normalvægtige patienter uden brug af ventilator var overvægtige patienter 23 procent mere tilbøjelige til at overleve, og fede patienter havde 29 procent større sandsynlighed for at overleve.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter