Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserPå tide at overvægt kommer på den politiske dagsorden

Professor og overlæge Jens Meldgaard Bruun er en af arkitekterne bag etablering af regionale centre for overvægt. Han glæder sig over, at en alvorlig sundhedsudfordring endelig italesættes politisk. 

I skrivende stund forhandler politikerne stadig om fordelingen af de midler, der er afsat til sundhed på finansloven. Etablering af landets første regionale center for behandling af svær overvægt er med i slutspillet.

”Det er glædeligt og på tide, at en så alvorlig sundhedsproblematik har nået den politiske dagsorden,” siger overlæge og adjungeret professor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet Jens Meldgaard Bruun. Sammen med landsformanden for Adipositasforeningen Per Nielsen er han en af arkitekterne bag modellen for det overvægtscenter, der lige nu ligger på forhandlingsbordet.

”Efter at have arbejdet med overvægt i 20 år ved jeg, at ting tager tid. Bliver et regionalt center for overvægt ikke en realitet i denne omgang, er jeg helt overbevist om, at det kommer senere. Det allervigtigste er, at problemet omkring svær overvægt får politisk fokus, for det er en forudsætning for, at forandringen kommer.”

Behov for holdningsændring

Politisk bevågenhed og ressourcer er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men der er ifølge Jens Meldgaard Bruun stadig stærke holdninger til overvægt, der skal ændres, hvis indsatsen virkelig skal virke.

”Vi er oppe mod en meget stærk overbevisning hos ca. 80 procent af befolkningen, og heriblandt også fagfolk, som mener, at svær overvægt er selvforskyldt, og at løsningen derfor også er individuel,” siger han.

”Fagligt er der desuden stor usikkerhed om, hvad man skal stille op, og hvad der virker. I dag mødes patienter, der søger hjælp, af et sammensurium af barrierer. De skal overvindes, før noget kan ændre sig. ”

Visioner for indsatsen

Den arbejdsgruppe, som Per Nielsen og Jens Meldgaard Bruun har samlet, er et bredt sammensat ekspertpanel. Arbejdsgruppen har fået økonomisk støtte til sekretariatshjælp fra Novo Nordisk, som i øvrigt ikke har indflydelse på arbejdsgruppens arbejde, og arbejdsgruppens medlemmer får ikke betaling for arbejdet. Lige nu er gruppen i færd med at færdiggøre en samlet strategi for en styrket indsats for behandling af svær overvægt. Udover detaljerne for de regionale overvægtscentre og et nationalt videnscenter med fokus på formidling og forskning, er intentionen også at øge forståelsen i sundhedssystemet for, at de ca. 17 procent svært overvægtige danskere lider af en kronisk sygdom og har brug for behandling, som både skal være mere helhedsorienteret og skræddersyet.

”I løbet af de seneste år er der så småt kommet en stigende forståelse af, at overvægt er en kompliceret problemstilling,” siger Jens Meldgaard Bruun.

”Også kommunalt og regionalt mærker vi en interesse. Men det er et langt sejt træk at ændre noget, der er så grundfæstede holdninger til.”

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter