Basislister er skabt af fanden selv

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Aktiv forebyggelsesindsats i Gladsaxe kan måles på børnenes vægt

Med en målrettet indsats har man i Gladsaxe Kommune siden 2005 formået at knække vægtkurven hos kommunens mindste borgere og dermed også nedbringe risikoen for, at de bliver overvægtige som voksne.

Redskaberne har været en måltidspolitik, der betyder, at alle små børn får serveret mad i kommunens daginstitutioner, en vifte af forebyggelsestiltag til skolebørn og særlige behandlingstilbud efter Holbækmodellen til børn med overvægt.

"Vi har udviklet indsatsen gennem næsten 15 år og har i dag en indsats, hvor der er forskellige tilbud," siger souschef i sundhedsplejen Eva Falk Winther.

"At kurven bliver ved med at falde er dog ikke et succeskriterium for indsatsen. Vi kan også nå et acceptabelt status quo. Det vigtigste er, at der er et vedvarende fokus på at forebygge overvægt blandt børn," siger hun.

Langsigtet og individuel

Indsatsen for at nedbringe vægten hos kommunens skolebørn startede med vedtagelse af en ny kommunal sundhedspolitik i 2005. Første skridt var beslutningen om, at alle kommunens småbørn skulle have mad i daginstitutionen. Samtidig iværksatte man ved hjælp af satspuljemidler projektet Flik/Flak, som var målrettet kommunens 6-15 årige og havde fokus på både kost og motion. Puljemidlerne var opbrugt i 2008, og projektet overgik til kommunal drift. Da tilslutningen gled ud, besluttede man i 2013 at gribe udfordringen an på en anden måde.

"Vi ønskede en bredere vifte af tilbud og mulighed for så individuel en indsats som muligt," siger Eva Falk Winther.

"Derfor lancerede vi i 2015 Trivselspaletten, som bestod af flere forskellige indsatser og blandt andet indebar samtaler med sundhedsplejerske og diætist samt tilbud til skolebørn på alle klasseniveauer om deltagelse i mindfulness og yoga."

Målrettet indsats til særlige grupper

I 2017 oprettede man et behandlingstilbud efter Holbækmodellen til kommunens børn med svær overvægt. To sundhedsplejersker og en diætist er tilknyttet tilbuddet, som forældrene selv skal opsøge, og som er lokaliseret i Gladsaxe Forebyggelsescenter. Søgningen er stor, og den ene eftermiddag om ugen, hvor der var åbent, er derfor blevet udvidet til to.

"58 børn har afsluttet et forløb, og i øjeblikket har vi 64 aktive familier," siger Eva Falk Winther.

"Af de 44 af dem, som vi har set mere end en gang, har 75 procent haft nedgang i BMI, 4,5 procent har stationær BMI, mens 20,5 Procent har stigning i BMI." 

Social ulighed kan vejes

Den nationale Sundhedsprofil 2017, som blev udgivet i marts 2018, viser, at overvægt er blevet en folkesygdom med social slagside. F.eks. er overvægt 76 procent hyppigere blandt børn af forældre med kort uddannelse end blandt børn af højtuddannede, og at 70 procent overvægtige unge også vil være overvægtige som voksne. Desuden kan social ulighed også udgøre en slagside for forebyggelsesinitiativer, viser erfaringerne fra Gladsaxe.

"Der er et relativt højt frafald og udeblivelser, som samlet udgør ca. 30 procent," siger Eva Falk Winther.

"Vi kender ikke fuldt ud årsagen. Men udover de familier, der er sprunget fra, fordi de er flyttet, eller fordi de mente, de havde opnået deres mål, er der også en del, hvor forældrene ikke har haft tid, ikke har været motiverede eller har andre  alvorligere problemer at slås med."

Ikke bare tal på en vægt

Tidlig forebyggelse af overvægt er vigtig, fordi mange af de børn i familierne, der henvender sig for at få hjælp til vægttab, ifølge Eva Falk Winther er truet på deres helbred.

"Vores erfaring er desuden, at det er vigtigt, at den generelle indsats mod overvægt er bredspektret, så der er noget for alle," siger hun.

"Vi har ikke kun opmærksomhed på vægten, men også på at styrke børnenes selvværd og lyst til at deltage i sociale sammenhænge. Indsatsen skal desuden hele tiden tilpasses både nye behov og muligheder. Vi har således udviklet tilbud om opfølgning til de familier, der har et barn, der skal af sted på et ophold på Julemærkehjem, fordi erfaringerne er, at der er et udækket behov for en kobling mellem behandlingen og hverdagen bagefter, hvis et opnået vægttab skal holdes."

 

 

I de første år efter, at kommunen vedtog en ny sundhedspolitik er vægtkurven faldet for børn på alle klasseniveauer. Tal for 2018/19 viser dog, at der er sket en stigning for indskolingen til 13,0 og for mellemtrin til 15,9. Årsagen til stigningen er ukendt, men det bliver nu undersøgt, om dagområdet f.eks. har ændret deres indsatsområde i forhold til fokus på kost/motion mm.

 

FAKTA

Status på 58 afsluttede

Otte mødte aldrig op. 11 udeblev efter 1. samtale.

Af de resterende 39 havde 20,5 procent normalt BM, 46,2 procent et fald i BM, 14,3 procent stationært BMI og 14,3 procent en stigning i BMI.

 

Status på 64 fortsat aktive

12 elever er endnu ikke set, 7 elever er set en gang.

Af de resterende 45 elever havde 64,4 procent nedgang i BMI, 24,4 procent 4,5 procent og  11,1 procent en stigning i BMI.

FAKTA: Overvægt med social slagside

Skolebørnsundersøgelsen fra 2018, som er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed viser, at forekomsten af overvægt (inklusiv svær overvægt) er størst blandt de 15-årige elever.

Omkring hver femte 15-årige dreng og cirka hver ottende 15-årige pige er overvægtig, mens dette gælder omkring hver tiende 11-og 13-årige elev.

Der er en dobbelt så stor andel elever i lav socialgruppe end i høj socialgruppe. Siden årtusindskiftet har andelen ligget ret stabilt. Fra 2014 til 2018 ses dog en stigning fra 11% til 18 % blandt de 15-årige drenge.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed: Skolebørnundersøgelsen 2018

Ugentlig insulin kan blive del af fremtidens diabetesbehandling

EASD: Det nye præparat, insulin icodec, der gives én gang ugentligt, ser ud til at være lige så sikkert og blodsukkerstabiliserende som insulin glargin (Lantus), der gives én gang dagligt til personer med type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter