Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserSaxenda også effektivt hos overvægtige børn og unge

Saxenda kan også reducere børn og unges vægt - når man sammenligner med placebo i forhold til BMI standardafvigelsesscore (SDS) efter 56 uger.

Det viser en Novo Nordisk-undersøgelse af liraglutid-midlet, der forventes offentliggjort i Journal of the Endocrine Society.

BMI-SDS er et mål for relativ vægtstatus justeret for alder og køn hos børn og unge.

Undersøgelsen var et krav efter markedsføring af FDA og EMA i overensstemmelse med Pediatric Investigation Plan (PIP), som begge har til formål at sikre, at behandlinger er sikre og effektive for børn og unge.

I forsøget var der efter 56 ugers behandling en reduktion i BMI for de unge i Saxenda-armen på 4,29 procent, mens placebo-gruppen oplevede en 0,35 procent stigning i deres BMI. Derudover havde 43,3 procent af de unge i Saxenda-gruppen en BMI-reduktion på mindst fem procent sammenlignet med 18,7 procent i placebo-gruppen. 26,1 procent i Saxenda-gruppen havde BMI-reduktion på mindst 10 procent, mens kun 8,1 procent i placebo-gruppen tabte sig så meget.

”Vi opmuntres af disse resultater og de fremskridt, der er gjort for at give en behandlingsmulighed for sundhedsfagfolk, der plejer unge, som lever med fedme,” siger Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør for forskning og udvikling i Novo Nordisk.

"Det er vigtigt, at familier, der er berørt af fedme, har de værktøjer og ressourcer, der er nødvendige for at løse dette helbredsspørgsmål."

Der blev ikke identificeret nye bivirkninger, og der blev ikke rapporteret om alvorlige hypoglykæmier, og bivirkningerne svarede til dem, der blev observeret hos voksne.

I den 56-ugers behandlingsperiode rapporterede 64,8 procent af de unge på Saxenda gastrointestinale bivirkninger sammenlignet med 36,5 procent af dem, der fik placebo.

Tre unge på Saxenda rapporterede alvorlige bivirkninger mod fem i placebogruppen. Et større antal unge stoppede behandlingen på grund af bivirkninger med Saxenda (10,4%) sammenlignet med placebo (0%), primært relateret til gastrointestinale bivirkninger.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter