Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

BMI ikke afgørende for effekten af Byetta

BMI har tilsyneladende ingen betydning for effekten af Byetta-midlet exenatid.

Det viser en ny undersøgelse fra universitetet i Groningen, der har undersøgt det aktive middel exenatid, dispenseret to gange dagligt hos patienter med type 2-diabetes.

Undersøgelsen, der er støttet af Astrazeneca, er offentliggjort i tidsskriftet Diabetes, Obesity and Metabolism, hvor forskerne har sammenlignet effekten af exenatid to gange dagligt hos deltagere med forskellig BMI.

I to 30-ugers undersøgelser fik patienterne exenatid i tillæg til insulin glargin. I det ene blev kombinationen sammenlignet med insulin lispro hos 627 patienter og i det andet blev kombinationen sammenlignet med placebo hos 259 patienter.

Og i ingen tilfælde fandt forskerne en væsentlig sammenhæng mellem den oprindelige BMI og ændringer i effektparametre. Uanset deltagernes BMI viste undersøgelserne væsentlige og ens reduktioner i hæmoglobin A1c (HbA1c) i lispro-studiet studiet. I det placebo-kontrollerede studie var reduktionerne af HbA1c større for exenatid end for placebo.

Og uanset deltagernes oprindelige BMI medførte exenatid et betydeligt vægttab, mens både placebo- og lispro-deltagerne tog på.

Exenatid levede bedre op til et mål for HbA1c på under 7,0 procent (< 53 mmol/mol) uden at øge vægten end de to sammenligningsgrupper. Og uanset BMI nedsatte exenatid det systoliske blodtryk i lispro-studiet.

"Disse resultater tyder på, at BMI alene ikke bør begrænse den kliniske beslutningsproces eller patienternes adgang til medicin," mener forfatterne derfor.