Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin


Højt BMI fører til nedsat nyrefunktion

EASD: Der skulle et smart studiedesign til for at dokumentere, at højt BMI er en direkte årsag til nedsat nyrefunktion. Årssagssammenhængen er ikke den modsatte. Sammenhængen er nok endnu mere udtalt hos personer med kronisk nyresygdom og diabetes end befolkningen som helhed.

Metoden, et såkaldt Mendelsk randomiserings-studie, anvender genetiske varianter til at belyse sammenhængen mellem højt BMI og nedsat nyrefunktion:

"Vi brugte data fra allerede publicerede studier, frit tilgængelige fra internationale databaser om BMI og nyrefunktion. Dér identificerede vi genetiske varianter, der bedst afspejler genetisk-betinget og livslange BMI og eGFR-niveauer og så undersøgte vi deres sammenhæng. Metoden er mere sikker end andre metoder, når det gælder om at belyse årssagssammenhænge," siger Alisa D. Kjærgaard, speciallæge og ph.d. fra Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital. 

Studiet, der er præsenteret (Abstrakt #113) på den virtuelle EASD kongres, kan belyse årssagssammenhængene, altså at det er højt BMI, der fører til nedsat nyrefunktion - snarere end omvendt.

"Selv om resultaterne er forenelige med det, kan vi dog ikke påstå, at et vægttab på et relativt sent tidspunkt i livet kan forbedre nyrefunktionen. Det vil forudsætte randomiserede kliniske studier - med de etiske udfordringer som den metode vil indebære," siger Alisa D. Kjærgaard.