Nævn går i frontalangreb på Novo Nordisk - og patienterne taber

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Stærkt overvægtige er meget forandringsparate

Det store projekt mod konsekvenserne af overvægt, kaldet Det Syddanske Overvægts-Initiativ (SDOI) på Sydvestjysk Sygehus, er kommet godt fra start. Det viser en evaluering. 

Målet med det store projekt er at skabe en målrettet og individuel tilgang til forebyggelse og behandling af de mange sygdomme, der følger i kølvandet på svær overvægt.

Trods benspænd fra covid-19, som blandt andet har betydet, at færre end forventet er kommet i gang med forløb, lever initiativet ifølge lederen af initiativet professor Claus Bogh Juhl op til forventningerne. Det viser en evaluering her godt et halvt år efter, at Det Syddanske Overvægtsinitativ (SDOI) åbnede dørene.

”Det er blevet taget rigtigt godt imod. Vi oplever stor interesse fra de praktiserende læger for at henvise og hos deltagerne, som føler sig inddraget, har fået øget viden om overvægtens betydning og motivation til at forbedre egen sundhed,” siger han.

”Selvfølgelig er der mange, der udtrykker ønske om at tabe sig, men den overraskende højdespringer i undersøgelsen med 61 procent angiver, at den vigtigste motivation er et ønske om at afklare, om man har overvægtsrelateret sygdom. Det bekræfter vores intention med konceptet, nemlig at flytte fokus fra vægten alene til også at fokusere på manifeste eller truende fedmerelateret sygdom.”

Motiverede deltagere

190 patienter er siden starten blevet henvist, de fleste fra deres praktiserende læge, og det svarer også nogenlunde til forventningerne om en dimensionering på 400-500 patienter om året.

”Aldersspredningen er stor, hvilket indikerer, at der er fokus på overvægtens betydning i alle aldersklasser,” siger Claus Bogh Juhl.

”En anden af de positive overraskelser er den store diversitet i vægtfordelingen. Der er henvist personer i alle overvægtsgrupper, og hele 85 procent har en BMI over 35 og er således meget svært overvægtige. Tallene viser, at mennesker med selv svær overvægt er meget motiverede for at styrke deres sundhed, også når fokus ikke er på vægttab.”

Endnu er projektet nyt, og man har derfor kun kunnet måle på deltagernes tilfredshed med svarbesøget. Her viser evalueringen, at alle (100 procent) var enten enig eller meget enige i, at de havde haft udbytte, og at det levede op til deres forventninger. 90 procent oplevede, at de fik øget viden om deres helbred, og 65 procent oplevede øget motivation.

71 procent med ikke-erkendt sygdom

Kun 59 personer er indtil videre kommet i gang med forløbet og har gennemgået undersøgelsesprogrammet. Af disse havde 78 procent inden deltagelse en eller flere overvægtsrelaterede sygdomme, og hos 71procent blev herudover registreret ikke-erkendt sygdom. Claus Bogh Juhl understreger, at fund af ikke-diagnosticeret forhøjet kolesterol og blodtryk er forventeligt, og at materialet er begrænset. Men han peger også på især et fund som markant og perspektivrigt i forhold til en bedre sundhed.

”29 procent af deltagerne led af uerkendt søvnapnø. Det er et vigtigt fund, fordi det har stor indvirkning på både helbred og trivsel og kan behandles. Ved at opfange mennesker med søvnapnø i tide kan man nedbringe risikoen for hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes samt øge livskvalitet og sundhed,” siger han.

Et andet markant fund, som ikke er så let at behandle, er uerkendt fedtleversygdom, som blev fundet hos 19 procent.

”Vi ved, at der er en større risiko for at udvikle skrumpelever på grund af overvægt end på grund af alkohol,” siger Claus Bogh Juhl.

”Og selvom vi ikke umiddelbart kan tilbyde medicinske behandlingsmuligheder, er det en vigtig information, fordi et visualiseret problem giver mulighed for at være på forkant med forebyggelse.”

Forskningspotentiale

SDOI er et klinisk initiativ, men på baggrund af den dataopsamling, der finder sted, er flere forskningsprojekter på vej ud i verden. Det gælder f.eks. overvægtsrelaterede sygdomme hos patienter med psykisk sygdom og behandling af søvnapnø.

”Vi er i den enestående situation, at vi klinisk kan afprøve forskellige tilgange til den helbredsudfordring, overvægt udgør,” siger Claus Bogh Juhl.

”På baggrund af data og erfaringer kan vi ændre indsatsen undervejs, og jeg er ret sikker på, at SDOI ikke er det samme om tre år, som det er i dag. Den dataindsamling, vi laver, vil vi således bruge løbende, men den bliver også grundlag for forskning. Alle de deltagere, vi er i kontakt med, har tilkendegivet, at de gerne vil deltage i forskningsprojekter. Vi følger op på indsatsen efter et år, hvor vi blandt andet vil se på effekten af den livsstilspakke, som deltagerne tilbydes, og så er planen at følge op igen efter fem år. Dataindsamling kan således danne basis for at vurdere langtidseffekten af de forskellige tiltag. Det er en kæmpefordel.”

Overvægtsmomentum

Initiativet til SDOI er udtænkt af klinikerne, men ledelsen på Sydvestjysk Sygehus har bakket fuldt op blandt andet med en bevilling på fire millioner kroner årligt.

”Det er et projekt, der har fået og får stor ledelsesmæssig opbakning, ikke kun økonomisk og med hensyn til de fysiske rammer men også med løbende interesse. Og det giver jo et vigtigt rygstød, som vi er meget glade for,” siger Claus Bogh Juhl, som også oplever stor interesse fra politikerne.

”Vi har oplevet, at politikere fra hele spektret finder vores initiativ vigtigt, og det er min opfattelse, at der er et politisk ønske om at vende en udvikling, hvor der over en årrække har været en stigning i flere svært overvægtige danskere. Inden for de seneste år er der kommet en meget større opmærksomhed om overvægt, og hvad det betyder for helbred og sundhed. Der er f.eks. kommet et Videncenter for svær overvægt, og jeg tror, der er ved at ske et holdningsskift.”

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo