Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Højdosis semaglutid giver fortsat vægttab efter mere end et års behandling

Sammen med livsstilsinterventioner giver en ugentlig behandling med GLP-1-RA’en, semaglutid 2,4 mg, et fortsat signifikant vægttab over 48 uger, viser de nyeste resultater fra STEP-4-studiet.

Resultaterne blev fremlagt på den virtuelle ENDO-kongres 2021 og samtidig udgivet i tidsskriftet The New England Journal of Medicine

Efter en optrapningsperiode på 20 uger, hvor 803 forsøgsdeltagerne nåede op i en dosis på 2,4 mg semaglutid, blev deltagerne randomiseret i to grupper, hvor den ene gruppe fortsatte behandlingen med semaglutid i yderligere 48 uger, og den anden overgik til placebo. Begge grupper indgik i livsstilsinterventioner under forsøget med en diætrestriktion på 500 kalorier og stigende fysisk aktivitet.  

I løbet af de første 20 optrapningsuger opnåede forsøgsdeltagerne en gennemsnitlig vægtreduktion på næsten 10 procent i forhold til baseline. De forsøgsdeltagere, der blev skiftet over til placebo, genvandt 6,9 procent af deres kropsvægt i løbet af de efterfølgende 48 uger – på trods af livstilsinterventionerne.

De forsøgsdeltagere, som derimod fortsatte på semaglutid 2,4 mg, tabte sig yderligere 7,9 procent og opnåede dermed en total vægtreduktion på 17,4 procent – svarende til en gennemsnitlig reduktion på 17,8 kg kropsvægt - i løbet af de i alt 68 uger, hvor forsøget stod på.

Yderligere effekter af behandlingen

Deltagerne, der fik semaglutid, opnåede også en større forbedring af kardiometaboliske risikofaktorer og en større stigning i deltagerrapporteret fysisk funktion fra baseline end dem, der fik placebo. 

Behandlingen med semaglutid 2,4 mg medførte bivirkninger, også kendt fra andre GLP-1-RA’ere. Kvalme og diarré var de mest almindelige bivirkninger, men de var typisk forbigående og mild til moderat i sværhedsgrad og aftog med tiden. Flere deltagere i semaglutidgruppen end i placebogruppen afbrød behandlingen på grund af gastrointestinale hændelser (59 [4,5%] versus 5 [0,8%]).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo