Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin


”Svær overvægt er karakteriseret af stor social ulighed, og det er ikke alle danskere, der har behovet, som kan betale 85 kroner om dagen eller 35.000 kroner om året for fedmebehandling. Så indtil videre er det en behandling for dem, der har råd," siger Sten Madsbad.”

Ny, effektiv medicin for svært overvægtige danskere – men de skal have pengepungen i orden

Fra i dag kan danskere med for mange kilo på sidebenene og mange penge i pungen få den nyeste og indtil videre mest effektive medicin mod svær overvægt. Til en pris af cirka 35.000 kroner om året er behandlingen ifølge professor Sten Madsbad dog kun for de få.

Fedmemidlet Wegovy er udviklet af Novo Nordisk og har hidtil kun kunnet fås i USA. Men nu er præparatet også kommet på markedet i Danmark. Det kan ordineres af den praktiserende læge til voksne patienter med et BMI på 30 eller derover og til patienter med BMI mellem 27 og 30 og mindst en vægtrelateret sygdom, herunder type 2-diabetes, højt blodtryk, kardiovaskulær sygdom, unormale niveauer af fedtstoffer i blodet eller vejrtrækningsproblemer ved søvn.

Wegovy bygger på molekylet semaglutid, findes i tre forskellige doser og gives som injektion en gang om ugen. Præparatet virker ved at nedsætte appetitteten, er et supplement til livsstilsomlægning med øget fysisk aktivitet og omlægning af kosten og kan give et gennemsnitligt vægttab på 15-17 procent efter behandling i 68 uger.

Til dem, der har råd

Ifølge professor på endokrinologisk afdeling på Hvidovre Hospital Sten Madsbad er lanceringen af Wegovy til svært overvægtige en del af den vigtige medicinsk udvikling, der sker i disse år, og som også omfatter andre præparater som blandt andet Eli Lillys præparat tirzepatid, der endnu ikke er kommet på markedet i Danmark.  

Wegovy er effektivt, men ikke billigt. Den laveste dosis på 1 milligram koster 47 kroner pr. dag og den højeste på 2,4 mg næsten det dobbelte – 85 kroner pr. dag. Præparatet er uden generelt klausuleret tilskud fra Medicintilskudsnævnet og derfor ikke umiddelbart en mulighed for alle. 

”Det er ret forventeligt, at Medicintilskudsnævnet ikke har gjort Wegovy tilskudsberettiget, og der skal således søges enkelttilskud, hvilket efter vores erfaring er vanskeligt at få,” siger Sten Madsbad.

”Svær overvægt er karakteriseret af stor social ulighed, og det er ikke alle danskere, der har behovet, som kan betale 85 kroner om dagen eller 35.000 kroner om året for fedmebehandling. Så indtil videre er det en behandling for dem, der har råd.”

Behov for langtidsstudier

900.000 danskere antages at leve med svær overvægt, og man ved, at konsekvenserne er alvorlige både menneskeligt og i form af alvorlige følgesygdomme, så behovet for effektive behandlingsmuligheder er stort, mener Madsbad. Blandt argumenterne for ikke at give generelt tilskud til Wegovy er ifølge Sten Madsbad, at der fortsat mangler studier af langtidseffekten. Semaglutid-molekylet administreret som semaglutid 1 mg (Ozempic) eller som oral semaglutid (Rybelsus) har allerede i store kardiovaskulære endepunktsstudier vist at beskytte mod hjerte-kar-sygdom og at reducere mortalitet ved type 2-diabetes. Og Sten Madsbad er ikke i tvivl om, at vægttabsmedicin som Wegovy vil vise sig at have gavnlig helbredseffekt også på den lange bane. Han forventer, at blandt andet studier som SELECT-studiet, der over fem år undersøger den vægtmedicinske effekt af semaglutid hos omkring 17.600 overvægtige (gennemsnits BMI på 33) hjertesyge patienter patienter uden type 2-diabetes, vil vise det. Studiet forventes publiceret i 2024.  

”Men ud over prisen er en af de helt store udfordringer fortsat, at den medicinske behandling kun virker, så længe patienten tager medicinen,” siger han. 

”Med Wegovy og tirzepatid kan vi hos langt hovedparten af de overvægtige opnå et vægttab, der er relevant for en stor forbedring af de fedmerelaterede følgesygdomme, f.eks. remission af type 2-diabetes. Problemet er, hvordan personer bedst vedligeholder vægttabet, når de stopper den farmakologiske behandling? Det bliver i fremtiden den store udfordring inden for behandling af overvægt og fedme.”