Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fedme truer faldet i dødelighed pga. hjertekarsygdom

Faldet i dødelighed som følge af hjerteanfald og apopleksi i mange rige lande trues af et stigende problem med fedme og diabetes. Det viser en opgørelse af statistikker over hjertekarsygdom fra 56 lande og udgivet i European Heart Journal.

Undersøgelsen inkluderer lande i Europa, Nordafrika og Mellemøsten samt tidligere Sovjet-stater. Og her viser tallene, at hjertekarsygdomme tegner sig for over 50 procent af alle dødsfald i mange mellemindkomstlande, sammenlignet med mindre end 30 procent i højindkomstlandene.

Den ledende forsker bag underøsgelsen er Dr. Adam Timmis fra Barts Heart Center på Qeen Mary University of London. Han siger i en kommentar til opgørelsen:

"Hjertesygdom er stadig den største dødsårsag i mellemindkomstlande, mens faldet i hjertedødelighed i højindkomstlande betyder, at kræftdødsfald her er blevet mere almindelige. Men udviklingen i de rige lande er truet af den voksende fedmeepidemi, der medfører, at antallet af diabetestilfælde øges næsten overalt.”

Timmis noterer sig også, at hjertekarsygdom er lige så stort et problem for kvinder som for mænd, da tallene viser, at flere kvinder i dag dør af denne type sygdomme. Det gælder især yngre kvinder. Og disse dødsfald er i vid udstrækning mulige at forebygge med livsstilsændringer, siger han.

Særligt briterne sakker agterud

Næsten halvdelen af ​​mellemindkomstlandene har haft en stigning i sygdomsprævalensen i de sidste 25 år, i modsætning til højindkomstlandene, hvor der har været små, men konsekvente fald.

Hypertension er mere udbredt i mellemindkomstlandene. Og mens rygning er i tilbagegang overalt, ryger stadig over 40 procent af mændene i mellemindkomstlandene mod ca. 30 procent i højindkomstlandene.

Undersøgelsen finder, at særligt Storbritannien på flere måder sakker bagud mange lande med lavere indkomst i forhold til forebyggelse af hjertekarsygdomme. UK har således den højeste forekomst af fedme hos mænd (26,9 procent af befolkningen mod 21,4 procent i de øvrige lande i snit) og den 2. højeste forekomst af fedme hos kvinder (29,2 procent af befolkningen mod snittet på 22,9 procent).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift