Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Aspirin forud for operation forebygger hjertekarsygdom

En nyt studie har vist, at aspirin givet forud for operation kan forebygge hjerterelaterede komplikationer efter større ikke-hjerterelaterede kirurgiske indgreb hos patienter, der tidligere har fået en ballonudvidelse (PCI).

Tidligere PCI-patienter er normalt i forhøjet risiko for hjertekarsygdom, som f.eks. hjerteanfald, efter operationer, der ikke er relateret til hjertekarsygdom. Men studiet viste, at aspirin givet forud for operation vil forhindre 59 hjerteanfald for hver 1.000 af disse patienter. Det vil dog også øge deres risiko for store blødninger en smule.

Studiet er et delstudie af POISE-2, der blev gennemført på 135 hospitaler i 23 lande og involverede 10.000 patienter. Forskerne bag forventer, at det nye resultat vil få stor betydning i klinisk praksis.

”Dette er din nabo, der fik en angioplastik for fem år siden, og som nu skal ind og have en hofteoperation. Så det handler om et meget stort antal mennesker, som vi tror vil få gavn af perioperativ aspirin og dermed få reduceret deres risiko for alvorlige vaskulære komplikationer efter operation,” siger førsteforfatter på studiet, Michelle Graham, kardiolog og professor på University of Alberta i Canada. Og hun tilføjer:

”Vi har nu en opgave med at udbrede den nye viden til vores kolleger i anæstesi og kirurgi for at minde dem om, at vi vil have dem til at fortsætte med at give aspirin til denne gruppe af patienter, mens vi for de fleste andre grupper anbefaler, at de stopper. Dette vil potentielt ændre praksis for alle, der har at gøre med perioperativ medicin.”

Endnu et resultat fra studiet viste, at aspirin ikke sænker risikoen for hjertekarsygdom blandt patienter uden PCI, men derimod øger risikoen for større blødninger.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift