Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

For meget thyreoideahormon kan give hjertekarsygdomme

Mængden i blodet af hormoner fra skjoldbruskkirtlen kan måske fremover være med til at identificere mennesker med risiko for uregelmæssig hjerterytme. Og det samme gælder risikoen for åreforkalkning. Det tyder resultaterne fra to forskellige studier på.

Studiet fra USA af sammenhængen mellem FT4 (fri thyroxin) og uregelmæssig hjerterytme viser, at personer med højere niveauer af skjoldbruskkirtelhormonet FT4 i blodet var mere tilbøjelige end dem med lavere niveauer til at udvikle uregelmæssig hjerterytme eller atrieflimren – også selvom niveauerne lå inden for det normale.

Tidligere studier har vist, at risikoen for uregelmæssig hjerterytme er større blandt dem, der producerer for meget thyreoideahormon end blandt dem med normale hormonale niveauer. Men det har været uklart, hvorvidt det gjaldt alle niveauer inden for normalområdet – også i den høje ende. Derfor så forskerne bag det nye studie på tilstedeværelsen af atrieflimren blandt mennesker med normale niveauer af FT4.

Når forskerne delte de undersøgte patienter op i fire grupper, havde den med de højeste FT4 niveauer en 45 procent øget risiko for uregelmæssig hjerterytme sammenlignet med gruppen med de laveste niveauer. Høje niveauer af det skjoldbruskkirtelstimulerende hormon TSH – inden for det normale område – var ikke forbundet med en øget risiko for atrieflimren.

Studiets resultater er baseret på data fra 11 studier, der i alt omfattede mere end 30.000 mennesker. Forskerne peger på, at der er brug for mere forskning, før man anbefaler rutinemåling af skjoldbruskkirtelhormoner.

Målinger vil kunne identificere patienterne

I det andet studie fra Holland viste forskere, at høje niveauer – også inden for normalområdet – af FT4, også er forbundet med karsygdom og død blandt ældre og midaldrende mennesker.

I dette studie analyserede forskerne data fra over 9.000 mennesker, hvor de så på forbindelsen mellem på den ene side FT4 og thyreoideastimulerende hormoner og på den anden side åreforkalkning og død på grund af karsygdom.

Stigende FT4 niveauer var forbundet med:

  • fordoblet risiko for at have høje niveauer af forkalkning
  • 87 procent øget risiko for ateroskleroselateret kardiovaskulære hændelser
  • fordoblet risiko for ateroskleroselateret kardiovaskulær død.

Også her peger forskernes resultater på, at målinger af FT4 vil kunne hjælpe med at identificere personer med øget risiko for åreforkalkning.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift