Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny type hjerteklap på vej

Forskning viser, at en ny type hjerteklap, som potentielt set kan omdannes til patientens eget væv, er under udvikling. Klappen reducerer behovet for blodfortyndende medicin og kan muligvis vokse med patienten.

Det er forskere på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, som har undersøgt et nyt biologisk skabelonmateriale udvundet fra grises tyndtarme. Materialet kan måske bruges til en ny og bedre hjerteklap-type.

Patienter med ødelagte hjerteklapper kan i dag få enten en mekanisk eller en biologisk hjerteklap (fra en kalv eller gris). Men de mekaniske klapper kan have lydgener og kræver livslang stærk blodfortyndende behandling, mens de biologiske klapper med tiden kan forkalke og kræve fornyet operation med udskiftning af klappen. Derfor er der behov for en ny type hjerteklap.

Behov for mere forskning

Det nye skabelonmateriale har struktur som pergament og kan foldes til et rør, som efter implantation i hjertet forventes at stimulere celle-indvækst over tid.

Det ser ud til, at den nye klaptype er funktionel umiddelbart, men før man kan indføre et nyt klapmateriale til brug i mennesker, kræver det langtidsstudier.

”Vi bør implantere den nye klaptype i nye grise og lade dem gå i flere måneder med den nye klap, før vi undersøger celle-indvæksten og funktionen af klappen med forskellige undersøgelsesmodaliteter. Celleindvækst, gendannelse af patientens egen klap og eventuel vækst mangler stadig at blive belyst,” siger Diana M. Røpcke Lyager, læge og ph.d. på Aarhus Universitetshospital og leder af forskningsprojektet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift