Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


HDL kan også blive for meget af det gode

ESC 2018: Endnu en undersøgelse understreger, at også det såkaldt gode kolesterol kan blive for meget.

Undersøgelsen, der lørdag formiddag blev præsenteret på ESCs kongres i München, viser, at høje niveauer af højdensitets lipoprotein kolesterol kan være forbundet med en øget risiko for hjerteanfald og død.

For et år siden viste en dansk undersøgelse fra Herlev Hospital det samme på baggrund af data fra Herlev-Østerbro-undersøgelsen og Østerbro-undersøgelsen. Resultaterne viste, at mennesker med meget høje mængder af HDL i blodet har over 65 procent højere dødelighed end mennesker med et almindeligt HDL-niveau. Værst var det for mændene, hvor dødeligheden ved ekstremt høje HDL-niveauer var 106 procent højere end i normalgruppen, mens der hos kvinderne var en højere dødelighed på 68 procent.

Den nye undersøgelse viser ikke helt så ekstreme resultater, men understreger, at for meget af en god ting kan være dårlig.

"Det kan være på tide at ændre den måde, vi ser HDL-kolesterol på. Traditionelt har læger fortalt deres patienter, at jo højere deres 'gode' kolesterol var, desto bedre. Resultaterne fra denne undersøgelse og andre tyder dog på, at dette ikke længere er tilfældet," siger dr. Marc Allard-Ratick fra Emory University School of Medicine, Atlanta, USA. Han præsenterede undersøgelsen resultater på en session om lipider på ESC.

HDL-kolesterol er blevet betragtet som "godt", fordi HDL-molekylet er involveret i transport af kolesterol fra blod og blodkarvægge til leveren og i sidste ende ud af kroppen og derved reducerer risikoen for tilstoppede arterier og aterosklerose.

Folk med lavt HDL-kolesterol har større risiko for atherosklerose og hjertekarsygdomme. Men den beskyttende virkning af meget højt HDL-kolesterol har været uklar.

Den nye undersøgelse, der blev udført som en del af Emory Cardiovascular Biobank, undersøgte forholdet mellem HDL-kolesterolniveauer og risikoen for hjerteanfald og død hos 5.965 personer (35 procent kvinder), hvoraf de fleste havde hjertesygdomme.

Deltagerne blev opdelt i fem grupper i henhold til deres HDL-kolesterolniveau: mindre end 30 mg/dl (0,78 mmol/l)
31-40 mg/dl (0,8-1 mmol/l)
41-50 mg/dl (1,1-1,3 mmol/l)
51-60 mg/dl (1,3-1,5 mmol/l)
større end 60 mg/dl (1,5 mmol/l).

Under en median opfølgning på fire år havde 769 (13%) af deltagerne fået et hjerteanfald eller var døde af en kardiovaskulær årsag. Deltagere med et HDL-kolesterolniveau på 41-60 mg/dl (1,1-1,5 mmol/l) havde den laveste risiko for hjerteanfald eller kardiovaskulær død. Risikoen blev øget både hos deltagere med lave niveauer (mindre end 41 mg/dl) og meget høje niveauer (højere end 60 mg/dl) HDL-kolesterol.

Deltagere med HDL-kolesterolniveauer på over 60 mg/dl (1,5 mmol/l) havde en næsten 50 procents øget risiko for at dø af en kardiovaskulær årsag eller at få et hjerteanfald i forhold til HDL-kolesterolniveauerne 41-60 mg/dl (1,1-1,5 mmol/l).

Sammnhængen var konsekvente selv efter at have kontrolleret for andre risikofaktorer for hjertesygdomme såsom diabetes, rygning og det såkaldt dårlige LDL-kolesterol samt andre faktorer forbundet med højt HDL-kolesterol såsom alkoholindtag, race og sex.

"Vores resultater er vigtige, fordi de bidrager til stadigt voksende antal beviser for, at meget høje HDL-kolesterolniveauer måske ikke er beskyttende, og fordi denne undersøgelse primært blev lavet med patienter med etableret hjertesygdom," siger dr. Allard-Ratick.

Han bemærkede, at der er behov for mere forskning for at belyse mekanismerne bag denne paradoksale sammenhæng.

"Selv om vi ikke forstår sammenhængen, kan en mulig forklaring være, at ekstremt forhøjet HDL-kolesterol kan repræsentere "dysfunktionel HDL", som frem for at beskytte mod kardiovaskulær sygdom, kan fremme den," siger han.

Onlineværktøjer giver bedre blodsukkerkontrol

Diabetespatienter kontrollerer deres blodsukker bedre, hvis de bruger onlineværktøjer eller mobilapps - både med hensyn til blodsukkermålinger og til medicin adhærens.

Højt testosteronniveau øger kvinders risiko for diabetes

Et højt testosteronniveau øger kvinders risiko for både type 2-diabetes og bryst- og endometriecancer. Hos mænd ser et højere testosteronniveau dog ud til at medføre en lavere diabetes-risiko, men en højere risiko for prostatakræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter