Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Senile gamle har dobbelt så stor dødsrisiko efter hjerteanfald

ESC 2018: Gamle med kognitiv svækkelse har en dobbelt så stor dødsrisiko efter et hjerteanfald.

Det viser en ny undersøgelse fra Caen Universitetshospital, Frankrig, der søndag blev præsenteret på ESCs kongres i München.

"Kardiologer bør overveje at gennemføre enkle test for at vurdere mental status hos ældre mennesker efter et hjerteanfald," siger professor Farzin Beygui, der er studiets hovedforfatter.

"Patienter med nedsat mental status kan så modtage mere intensiv behandling, som regelmæssig opfølgning hos deres praktiserende læger eller med sygeplejersker, en mere specifik vurdering af en tidlig diagnose af demens og skræddersyet behandling."

Risikoen for demens, Alzheimers sygdom, forvirring og delirium stiger med alderen. Ældre har også en højere risiko for at få et hjerteanfald og at dø bagefter. Folk på 75 år og derover tegner sig for ca. en tredjedel af indlæggelser for hjerteanfald og udgør mere end halvdelen af ​​dem, der dør på hospitalet efter indlæggelse med et hjerteanfald. Indtil nu har det ikke været klart, om nedsat mental status påvirker prognosen hos ældre patienter med et hjerteanfald.

Denne undersøgelse vurderede virkningen af ​​mental status på risikoen for død hos 600 patienter over 75 år, der blev fulgt i mindst et år efter et hjerteanfald. Mental status blev vurderet ved hjælp af Mini-Mental State Examination (MMSE) og Confusion Assessment Method (CAM) - begge enkle tests, der rutinemæssigt anvendes i klinisk praksis.

Kognitiv svækkelse blev påvist hos 174 (29 procent) af patienterne, der viste sig at have mere end dobbelt så stor sandsynlighed for at være døde et år efter deres hjerteanfald. Sammenhængen var uafhængig af andre potentielle mulige årsager til død, som alder, køn, invasiv behandling, type af myokardieinfarkt, hjertesvigt og alvorligheden af ​​hjerteanfaldet.

Forringet mental status var også forbundet med næsten fire gange højere blødningskomplikationer, mens patienterne var på sygehus og en mere end to gange højere risiko for at blive genindlagt på hospitalet pga. hjerte-kar-problemer inden for tre måneder efter udskrivning.

"Næsten en tredjedel af ældre patienter med hjerteanfald i vores undersøgelse havde reduceret mental kapacitet. Disse patienter havde højere risiko for blødning, rehospitalisering og død. Dette kan skyldes, at de glemmer at tage deres medicin eller tage den mere end foreskrevet, snarere end på grund af dårlig kognitiv funktion i sig selv," siger professor Beygui.

"Vurdering af mental status er en enkel måde at identificere ældre patienter med særlig stor risiko på for dårlige resultater efter et hjerteanfald. At identificere disse patienter kan hjælpe os med at målrette behandling til dem, der har mest brug for det."

Onlineværktøjer giver bedre blodsukkerkontrol

Diabetespatienter kontrollerer deres blodsukker bedre, hvis de bruger onlineværktøjer eller mobilapps - både med hensyn til blodsukkermålinger og til medicin adhærens.

Højt testosteronniveau øger kvinders risiko for diabetes

Et højt testosteronniveau øger kvinders risiko for både type 2-diabetes og bryst- og endometriecancer. Hos mænd ser et højere testosteronniveau dog ud til at medføre en lavere diabetes-risiko, men en højere risiko for prostatakræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter