Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
Antonio Coca fra Barcelona opsummerede de nye ESC guidelines søndag.

Dansk glæde over ESC's sænkede blodtryksgrænser

ESC 2018: I erkendelse af at forhøjet blodtryk som oftest ikke kan mærkes, og at følgerne kan være fatale, er ESC kommet med nye retningslinier, som glæder overlæge Kent Lodberg Christensen fra Hjertemedicinsk afd. ved Aarhus Universitetshospital.

De nye europæiske retningslinjer fra ESC anbefaler at diagnosticeringen skal være meget mere sikker, at blodtrykket skal være ca. 10 mmHg lavere for næsten alle patienter samt at kontrollen med, at patienterne faktisk følger den ordinerede behandling skal være bedre.

”Det er meget positive ændringer, som kan få stor positiv betydning for patienterne. Vi ved fra flere undersøgelser, at det giver et mere sandfærdigt billede af blodtrykket, hvis det tages uden at der sidder en sundhedsperson overfor i en læges klinik eller på hospitalet,” siger overlæge dr. med. Kent Lodberg Christensen, der er en af landets fremmeste eksperter i forhøjet blodtryk.

Her har lægerne selv gennemført en undersøgelse, der viser, at målingerne i snit er ikke mindre end 42 mmHg for høje, når blodtrykket bliver taget i hospitalets hjerteambulatorium. Patienter med et normalt blodtryk på 130 mm bliver altså i klinikken målt til 172 mm med den konsekvens, at mange patienter i dag risikerer at blive behandlet på et forkert grundlag. Derfor glæder de nye europæiske guidelines overlægen.

”Hvis man, som de nye guidelines tilsiger, skal ned på lavere blodtryksgrænser, også hos de ældre, er vi nødt til at måle på mere sikker vis. Og implementeret fuldt ud er der ingen tvivl om, at måling af bedre hvileblodtryk vil sænke befolkningens sygelighed som følge af hjertekarsygdomme – især apopleksi – og endda kunne gøre det, uden at det medfører ekstra hoftefrakturer, kraniebrud eller bivirkninger,” siger Kent Lodberg Christensen og tilføjer, at patienterne vil få mere tillid og i højere grad følge lægens råd.

De bedste måder at måle blodtrykket er at instruere patienterne i gøre det hjemme med eget apparat eller måle automatisk (døgnblodtryksmåling). 

Lavere grænser

De nye ESC-guidelines anbefaler medicinsk behandling for de fleste patienter med forhøjet blodtryk for at få alle under 140. For dem under 65 år anbefales en grænse på 130 for de, der kan tåle det. Også for de ældre (> 80 år) kan den medicinske behandling begynde ved 140, hvor grænsen før var 150. Et blodtryk under 120 mmHg bør ikke være målet for nogen patient, da risikoen for skade opvejer de potentielle fordele.

”Med disse grænser kan man sige, at vi går tilbage til forrige version af guidelines. Ved sidste ændring blev blodtryksgrænserne sat op, fordi der manglede evidens, men nu er de næsten dernede, hvor vi var før, fordi der er kommet flere data for nytten af blodtrykssænkende behandling, bl.a. forbedret overlevelse ved moderat forhøjet blodtryk hos højrisikopatienter. Så i dag føler man sig endnu sikrere på, at der er rigtig mange patienter, der har nytte af at få deres blodtryk længere ned,” siger Kent Lodberg og forudser, at endnu flere mennesker nu vil komme i blodtrykssænkende behandling. 

Retningslinjer i sync

Kent Lodberg forventer ikke de store ændringer i dansk praksis som følge af de nye europæiske guidelines, bortset fra øget fokus på forbedrede blodtryksmålinger; især i almen praksis. De fleste af anbefalingerne er allerede implementeret i det danske sundhedsvæsen. Til gengæld regner han med, at anbefalingerne herhjemme tilrettes, så de bliver helt overensstemmende.

I dag findes der på området for hypertension to sæt retningslinjer, nemlig fra Dansk Hypertensionsselskab 2015 (www.dahs.dk ) og fra Dansk Cardiologisk Selskab 2017 (DCS, www.cardio.dk). De er ikke helt synkrone, idet Hypertensionsselskabet har ventet med at anbefale det lavere blodtryk for de ældre og for patienter i højrisikogrupperne. Men Kent Lodberg, der selv har været med til at formulere begge sæt retningslinjer, forventer, at der fra Hypertensionsselskabet inden længe kommer en opdatering, formentlig så anbefalingerne herfra ligger på linje med dem fra DCS og ESC. 

Plus og minus med kombinationsbehandling

Et af målene med de nye ESC-retningslinjer har været at forbedre patienternes compliance. Således anbefales næsten alle patienter at starte i behandling med medicin, der rummer to blodtrykssænkende stoffer, for hurtigt at nå de anbefalede mål ved brug af så få tabletter som muligt. Men selv om det kan være en god ide med mere aggressiv og mere enkel behandling, ser Kent Lodberg dog udfordringer her:

”Det er selvfølgelig godt at komme hurtigere i mål. Og det er også rigtigt, at en enkelt pille frem for to gør compliance bedre. Men sagen er, at vi i øjeblikket ikke har særlig mange kombinationspræparater, vi vil anbefale. For de fleste indeholder stoffet hydroclorthiazid, som er forbundet med en let øget risiko for hudkræft (relativt godartede former - ikke melanom). Så det vil blive lidt problematisk at følge anbefalingerne på dette punkt. I stedet vil man nok følge anbefalingerne ved at starte to tabletter samtidigt og håbe på patienternes forståelse,” siger han.

Onlineværktøjer giver bedre blodsukkerkontrol

Diabetespatienter kontrollerer deres blodsukker bedre, hvis de bruger onlineværktøjer eller mobilapps - både med hensyn til blodsukkermålinger og til medicin adhærens.

Højt testosteronniveau øger kvinders risiko for diabetes

Et højt testosteronniveau øger kvinders risiko for både type 2-diabetes og bryst- og endometriecancer. Hos mænd ser et højere testosteronniveau dog ud til at medføre en lavere diabetes-risiko, men en højere risiko for prostatakræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter