Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Metaanalyse: Kolesterol-niveau kan ikke blive for lavt

Mennesker med et allerede lavt kolesteroltal, kan - ved at få sænket det endnu mere - reducere deres risiko for alvorlig hjertekarsygdom på sikker vis. Det viser en ny metaanalyse, der har gennemgået studier, hvor kolesterolniveauer endda helt ned på en halv mmol/L stort set ingen bivirkninger har.

”Omsat til praksis betyder det, at lægerne nu med fordel kan sætte alle deres patienter på statiner op på max dosis (atorvastatin 80 mg eller rosuvastatin 40 mg dagligt, hvorimod simvastatin ikke længere anbefales). Og de behøver end ikke spekulere på, om det skader,” siger Børge Nordestgaard, klinisk professor på Herlev-Gentofte Hospital i en kommentar til analysen.

Han noterer sig, at der blandt de praktiserende læger længe har hersket en udbredt skræk for, hvad der kan ske patienten, hvis man sænker kolesterolniveauet for meget. Men grundlaget for skrækken bør med de senere års forskningsresultater være helt væk, mener han. Evidensen kan ganske enkelt ikke blive tydeligere.

”For ikke ret mange år siden talte vi om, at et kolesteroltal på syv-otte var det bedste. Men siden har vi fået studie efter studie, der har set på effekten af at sænke det yderligere. Nu helt ned til en halv mmol/L. Og resultaterne viser meget konsistent, at jo længere ned tallet kommer, des bedre for patienten i forhold til at forebygge hjertekarsygdom. Og der er stadig stort set ingen bivirkninger at spore i forhold til placebo,” siger Børge Nordestgaard.

Konsekvensen af lægernes udbredte skepsis er, at ikke alle dem, der ifølge de nationale retningslinjer burde få statiner, i dag får det. Og det er synd, mener professoren, der gerne så lægerne følge en tommelfingerregel, der går på, at de fleste mænd over 50 år og de fleste kvinder over 60 år skal sættes i statinbehandling. Disse mænd og kvinder har nemlig meget høj risiko for hjertekarsygdom, og en enkelt daglig statin-pille kan stort set uden bivirkininger og til kun ca. 50 øre om dagen reducere denne risiko markant; specielt hvis der bruges statin i max dosis.

Kan ikke blive for lavt

Forskerne bag de aktuelle resultater offentliggjort i JAMA Cardiology har gennemgået data fra en gruppe af patienter med gennemsnitlige LDL-niveauer på 1,7 mmol. Her viste det sig, at de med kolesterolsænkende lægemidler kunne sænke risikoen for død af hjertekarsygdom, blodprop i hjerte eller hjerne med mere med 22 procent for hver 1 mmol’s fald i LDL. Mere præcist reduceres risikoen for hjertedød med 18 procent, for blodpropper med 36 procent og for ballonudvidelse/bypass med 21 procent for hver 1 mmol-reduktion i LDL-niveau.

En tilsvarende fordel viste sig, da forskerne analyserede data for mere end 50.000 patienter fra tre randomiserede forsøg med hhv. PCSK9-hæmmeren evolocumab, ezetimibe eller anacetrapib tilsat statiner, nemlig FOURIER, IMPROVE-IT og REVEAL. I disse tre studier faldt risikoen for alvorlige hjertekarhændelser med 21 procent pr. 1 mmol’s fald via en kombinationsbehandling med statiner, der sænkede LDL med 0.3-1.2 mmol.

Meta-analysens førsteforfatter, Marc Sabatine fra Brigham and Women’s Hospital i Boston, USA, siger, at analysens resultater er i god forlængelse af andre studier, som har set på, hvor lavt man kan komme i kolesterol-niveau. Og svaret er formentligt, at det ikke kan blive for lavt, siger han. Derfor ser han heller ingen grund til at se på specifikke risikofaktorer eller patientprofiler, for at bestemme om en yderligere sænkning er ønskelig.

Økonomien er nøglen

Mange af de nye studier ser også på effekten af at kombinere statiner med de nyere kolesterolsænkende lægemidler i form af PCSK9-hæmmere, hvor det viser sig, at de tilsammen kan få kolesteroltallet endnu længere ned end med statiner alene. Men i forhold til at udbrede brugen af kombinationsbehandlingen erkender forskerne bag det aktuelle studie, at økonomien er nøglen her, da de nye midler er meget kostbare. Af samme grund vil forskerne ikke anbefale det som standardbehandling. Og det vil Børge Nordestgaard heller ikke:

”Hvis PCSK9-hæmmere kostede det samme som statiner, skulle sikkert lige så mange have det, som i dag får statiner. Men det er ikke realistisk lige nu.”

Onlineværktøjer giver bedre blodsukkerkontrol

Diabetespatienter kontrollerer deres blodsukker bedre, hvis de bruger onlineværktøjer eller mobilapps - både med hensyn til blodsukkermålinger og til medicin adhærens.

Højt testosteronniveau øger kvinders risiko for diabetes

Et højt testosteronniveau øger kvinders risiko for både type 2-diabetes og bryst- og endometriecancer. Hos mænd ser et højere testosteronniveau dog ud til at medføre en lavere diabetes-risiko, men en højere risiko for prostatakræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter