Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Anoreksi øger risiko for hjertesygdom

Mennesker over 18, som lider af anoreksi, vil over tid have en 10 gange forhøjet risiko for udvikling af farlige hjerterytmeforstyrrelser, som i værste fald kan føre til hjertestop. Desuden har de en 11 gange større dødelighed end befolkningen i øvrigt.

Resultaterne fremgår af den hidtil mest omfattende undersøgelse af sammenhængen, som er gennemført af forskere på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet og offentliggjort i tidsskriftet Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. Forskerne har undersøgt 430 patienter, som alle fik taget et hjertediagram, hvor man målte QT intervallet.

Blandt andet fordi man hidtil har ment, at anoreksi kan føre til forstyrrelser i hjertets elektriske impulser, som kan måles med det såkaldte QT interval på hjertediagrammet.

Men denne sammenhæng kunne undersøgelsen til forskernes overraskelse ikke bekræfte. For ved at sammenligne med en gruppe kvinder uden spiseforstyrrelser kunne forskerne se, at QT intervallet ikke var længere hos patienterne med anoreksi. Så når de alligevel fandt, at patienterne over tid havde en øget risiko for udvikling af farlig hjerterytmeforstyrrelser skal forklaringen altså ikke findes i QT intervallet.

Og dermed er årsagen endnu ukendt.

Ved at sammenligne med befolkningen generelt fandt forskerne også frem til den markant højere (11 gange) dødelighed hos patienterne med anoreksi. Til trods for den øgede risiko for hjerterytmeforstyrrelser og hjertestop var dødsårsagen hos anoreksipatienterne dog i langt de fleste tilfælde selvmord og overdosering med medicin.

Myte afkræftet: SU'ere er ikke farlige for hjertet

EASD 2019: Sulfonylurinstof (SU) ser alligevel ikke ud til at øge risikoen for tidlige død af hjertekar-sygdom, selv om det hos mange har været en udbredt opfattelse i årtier.

NYHEDSKOMMENTAR:

Rygterne om SU's død var temmelig overdrevne

EASD 2019: Det er sjældent, at nogen ligefrem håber på snarlig død for andre. Men sådan har det vist været med lægemidlet glimepirid, en første generation SU, her på EASD.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter