Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Projekt i Aalborg skal gavne opfølgning på hjertepatienter

På hjerteafdelingen på Aalborg Universitetshospital gør man i øjeblikket en ekstra indsats for at sikre, at hjertepatienter, der udskrives med en del medicin, også bagefter får den rette behandling. Erfaringen er, at det i dag ikke sker i alle tilfælde.

Projektet består i, at en sygeplejerske fra hjerteafdelingen ringer til patienten et år efter udskrivning fra hospitalet, for at høre, hvor meget de har deltaget i forskellige genoptræningsprogrammer, hvilken medicin, de får, og hvad planerne er for den fremtidige medicinske behandling.

”Vi kan høre, at der hersker en del tvivl blandt patienterne om, hvad den rette medicinske behandling er. Desuden er det vores erfaring, at mange patienter kryber uden om at tage den medicin, de bør,” siger Mogens Lytken Larsen, professor, dr. med. og overlæge på Kardiologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Patienter er skeptiske over for medicin

Hans erfaring er, at patienter generelt har en stor skepsis ift. medicin, som de ikke kan mærke, at de får, fordi det primært har en forebyggende effekt. Det gælder for eksempel både de statiner og den blodfortyndende medicin, som patienter, der har haft en blodprop i hjertet, altid ordineres efterfølgende. Så compliance er et problem, siger han, mens et andet er mere lokalt, idet Region Nord i dag mangler rigtig mange praktiserende læger. Så selvom det fremgår af behandlingsvejledningen for almen praksis, at lægen skal udføre årskontroller, er der her en særlig udfordring i denne del af landet. Afhængig af projektets resultater, mener Mogens Lytken Larsen, at det kan give god mening, at hospitalet indfører rutinemæssige 12 månders tjek for at forebygge, at der sker fejl med medicineringen.

Set over hele landet, mener han, at de alment praktiserende læger gør et godt stykke arbejde ift. opfølgning på hjertepatienter. Men en generelt mere systematisk og automatisk årskontrol vil han byde velkommen – hvad enten det så skal være hospitalet eller almen praksis, der har ansvaret.

I projektet på Aalborg Universitetshospital med stikprøvekontroller blandt patienterne et år efter udskrivning fra hospitalet, er der foreløbig taget kontakt til 200 patienter. Målet er at nå 400 inden marts, hvor projektet slutter og resultaterne vil blive gjort op.

Onlineværktøjer giver bedre blodsukkerkontrol

Diabetespatienter kontrollerer deres blodsukker bedre, hvis de bruger onlineværktøjer eller mobilapps - både med hensyn til blodsukkermålinger og til medicin adhærens.

Højt testosteronniveau øger kvinders risiko for diabetes

Et højt testosteronniveau øger kvinders risiko for både type 2-diabetes og bryst- og endometriecancer. Hos mænd ser et højere testosteronniveau dog ud til at medføre en lavere diabetes-risiko, men en højere risiko for prostatakræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter