Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Blodtryksbehandling sænker demensrisiko

Stadig flere studier bekræfter behovet for at være opmærksom på forhøjet blodtryk – ikke alene i forhold til udvikling af hjertekarsygdom, men også demens og andre lidelser.

Samtidig kommer der flere studier, der viser, at denne opmærksomhed ikke er tilstrækkelig over for den aldrende del af befolkningen, men også kan være afgørende for yngre mennesker.

I et nyt tysk studie har forskere med data fra fire studier fulgt 423 sunde mennesker i alderen 19-40 år. Og her viste der sig en klar sammenhæng mellem forhøjet blodtryk og reduktion af den grå substans flere steder i hjernen. Virkningen var tydelig selv blandt dem med næsten normalt blodtryk.

”Et blodtryk på 130 hos yngre mennesker er ikke nødvendigvis godartet. Forhøjet blodtryk ser ud til at være en gradvis forandring, som sandsynligvis sker livet igennem og ender der, hvor folk får en blodprop i hjernen eller demens,” siger studiets førsteforfatter H. Lina Schaare fra Max Planck Instituttet i Leipzig i Tyskland.

Seks gange øget risiko

Et andet nyt studie ser på sammenhængen mellem forhøjet blodtryk og udvikling af demens og går lidt mere ned de præcise årsager hertil. Her konkluderer forskerne, at det kan være tegn på begyndende demens, hvis man hos mennesker med hypertension ser en kognitiv svækkelse som følge af skader i hjernens små blodkar. Specielt fandt forskerne, at patienter med forandringer i det, der kaldes periventrikulær hvid substans, havde en seks gange øget risiko for kognitiv svækkelse.           

I studiet fulgte forskerne 345 mennesker over 60 år, som havde forhøjet blodtryk og fik blodtrykssænkende medicin. De fik scannet deres hjerne, testet deres kognitive funktioner og blev fulgt i fire år. Deres gennemsnitlige blodtryk under opfølgningen var 144,5/76,5 mmHg.

Lidt under ti procent af patienterne udviklede i perioden en mild kognitiv svækkelse, som kan øge risikoen for demens. Og der sås også en forbindelse mellem ændringer i den periventrikulære del af hvide substans og kognitiv svækkelse, hvilket medførte en seks gange øget risiko for udvikling af demens. 

Behov for øget opmærksomhed på forhøjet blodtryk

Forskerne bag dette studie peger på, at der er behov for flere undersøgelser for bedre at forstå, hvordan ændringer i den periventrikulære hvide substans udløser kognitiv svækkelse. Men de understreger også vigtigheden af tidligt at være opmærksom på forhøjet blodtryk, fordi det ubehandlet langsomt kan føre til demens.

”I hjernen finder der en høj blodgennemstrømning sted, og den er derfor sårbar over for vedvarende højt blodtryk. Det kan udvikle sig stille eller kun med milde symptomer. Men det betyder ikke, at konsekvenserne ikke kan være alvorlige. Højt blodtryk og dets følger er 'skjulte' sygdomme, der har tendens til at udvikle sig, hvis det ikke behandles rigtigt,” siger studiets førsteforfatter Joan Jiménez Balado fra Hospital Vall d'Hebron i Barcelona, ​​Spanien.

Resultaterne af studiet supplerer dem fra et nyligt delstudie af SPRINT, som viste, at effektiv behandling af forhøjet blodtryk kan reducere risikoen for at udvikle skader i hjernen og dermed forhindre en nedsat hjernefunktion. Alt i alt tyder meget således på, at ud over de fordele, som blodtrykssænkende behandling har ift. at reducere hjertekarsygdomme, slagtilfælde og for tidlig død, kan behandling af blodtryk også reducere risikoen for at udvikle demens.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter