Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Flere kvinder end mænd får depression efter apopleksi

Efter en blodprop i hjernen rammes en af hver tre patienter af en depression. Og nu tyder forskning på, at man især skal holde øje med symptomer på depression i den kvindelige del af patienterne.

For ifølge et nyt studie har de dobbelt så stor risiko end mænd for at udvikle depression efter stroke. I tal udviklede 20 procent af kvinderne i studiet depression mod 10 procent af mændene.

Ifølge forskerne ved man, at jo mere alvorlig depressionen er blandt stroke-patienter, des større er dødeligheden. Men at depressionen over tid udvikler sig forskelligt blandt de to køn, har ikke været dokumenteret før.

”Efter en blodprop i hjernen ser vi uens mønstre i udviklingen af symptomerne på depression blandt kvinder og mænd,” fortæller studiets førsteforfatter Salma Ayis fra King's College London.

Således viser studiet, at hvor graden af alvor i symptomerne ser ud til at forblive de samme blandt kvinderne, så er der en tendens til blandt mænd at moderate symptomer forværres over tid.

Forskerne forklarer deres resultater med flere ting. En er at kvinder og mænd oplever tiden efter blodproppen forskelligt. En anden er, at kvinder oftere end mænd fortæller om deres symptomer. En tredje er, at kvinderne på forskellige tidspunkter i livet påvirkes af hormonale forandringer, som kan spille en rolle for deres modtagelighed over for depression. Hertil kommer, at kvinder skiller sig ud fra mænd i måden de vurderer, hvordan deres liv påvirkes af de mentale og fysiske begrænsninger, der følger af en blodprop i hjernen, og de skader den forvolder på hjernen. 

Forskerne analyserede data fra mennesker, der fik en blodprop i hjernen i perioden 1998 til 2016. Kohorten omfattede 1275 mænd og 1038 kvinder. Ud over forskelle i depressionssymptomer, så forskerne også på dødeligheden over 10 år. 

Studiet er offentliggjort i tidsskriftet European Journal of Neurology.

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter