Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Telemedicin gav store besparelser og mere trygge patienter

Lars Ehlers

Hjertesvigtpatienter alene vil kunne spare sundhedsvæsenet for 350 mio. kr. årligt pga. færre hospitalsindlæggelser og lægebesøg og mindre genoptræning. Forudsætningen er, at man udstyrer dem med et telekit bestående af en lille kuffert med blodtryksmåler, badevægt og en tablet med onlineadgang til en hjertesygeplejerske.

Sådan lyder resultatet af det nordjyske forskningsprojekt TeleCare Nord Hjertesvigt, der har involveret 300 hjertepatienter. Og det vækker stor tilfredshed hos professor Lars Ehlers, Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, der har stået i spidsen for undersøgelserne af de sundhedsøkonomiske virkninger.

”Det særligt interessante ved denne undersøgelse er, at det er første gang man for alvor kan vise en interessant økonomisk business case af telemedicin. Det er meget store økonomiske besparelser som påvises,” siger han.

Ifølge Lars Ehlers kan der være yderligere besparelser ved løsningen, da beregningen kun tager udgangspunkt i det første år, efter patienten har fået stillet diagnosen.

Mere trygge patienter

Telecare Nord har udover de økonomiske aspekter også omfattet en undersøgelse af de patientnære effekter af telemedicin for hjertesvigtspatienter. I spidsen for denne del stod professor Ole Hejlesen fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet.

”Patienter, der tager imod TeleKittet, får det ikke mærkbart bedre fysisk. Til gengæld er der forskel på, hvordan patienterne med TeleKittet har det rent mentalt sammenlignet med kontrolgruppen. Det er tydeligt, at TeleKittet skaber tryghed for hjertesvigtspatienterne, og det er en glædelig overraskelse,” siger han.

Ole Hejlesen konstaterer derudover, at det psykiske helbred stiger signifikant hos de hjertesvigtspatienter, der bruger TeleKittet. Han er ikke i tvivl om, at patienternes viden om, at det er en sygeplejerske, de kender, der holder øje med deres målinger, gør patienterne trygge. De ved samtidig, at sygeplejersken ringer, hvis målingerne bliver unormale.

Sygeplejerskerne er positive

Den tredje del af Telecare Nord-projektet bestod af et feltstudie og en spørgeskemaundersøgelse, som lektor Bettina Sletten Paasch fra University College Nordjylland (UCN) har udført blandt sygeplejersker. Her viste det sig, at også de pårørende bliver mere trygge ved at vide, at der er en sundhedsperson, der holder øje med det syge familiemedlem. Sygeplejerskerne, der har arbejdet med telemedicin til hjertesvigtspatienterne, er generelt meget positive, og flere har oplevet, at de kunne fange andre sygdomme i opløbet takket være patienternes ugentlige målinger.

TeleCare Nord Hjertesvigtsprojektet, der blev startet i 2015, har taget udgangspunkt i erfaringerne fra det telemedicinske storskala-projekt for KOL-patienter, TeleCare Nord KOL, hvor resultaterne var så overbevisende, at Folketinget nu har vedtaget at udrulle telemedicin til KOL-patienter på landsplan.

Resultaterne af projektet har fået Ulla Astman (S), næstformand i Danske Regioner og formand for Region Nordjylland, til at udtrykke et ønske om, at Telekittet bliver standard til hjertesvigtpatienter i hele landet.

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter