Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Statinbehandling giver stor positiv effekt hos de ældste

Der er ingen grund til at stoppe med statinbehandling, bare fordi folk bliver meget gamle. Tværtimod viser nye undersøgelser, at det har en stor positiv effekt også for de ældste at fortsætte med at tage statiner livet ud.

I et fransk studie offentliggjort i European Heart Journal så forskerne på 120.000 ældre, som alle var fyldt 75 år i perioden 2012-14 og som ikke havde en historie med hjertekarsygdom. De fik alle forebyggende behandling med statiner i mindst to år inden og blev fulgt i næsten toethalvt år.

Resultatet viser, at afbrydelse af statinbehandling øger risikoen for at få hjertekarsygdom med 33 procent. Og denne sammenhæng var stærkere for hjertemæssige blodkarsygdomme end for hjernemæssige – med en henholdsvis 46 og 26 procent øget risiko.

Forskerne anfører, at der er brug for yderligere studier, inden man begynder at overveje konsekvenser for retningslinjer i forhold til forebyggende statinbehandling til ældre. Også studier på effekten for dødelighed som følge ophør med statinbehandling.

Onlineværktøjer giver bedre blodsukkerkontrol

Diabetespatienter kontrollerer deres blodsukker bedre, hvis de bruger onlineværktøjer eller mobilapps - både med hensyn til blodsukkermålinger og til medicin adhærens.

Højt testosteronniveau øger kvinders risiko for diabetes

Et højt testosteronniveau øger kvinders risiko for både type 2-diabetes og bryst- og endometriecancer. Hos mænd ser et højere testosteronniveau dog ud til at medføre en lavere diabetes-risiko, men en højere risiko for prostatakræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter