Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Statinbehandling giver stor positiv effekt hos de ældste

Der er ingen grund til at stoppe med statinbehandling, bare fordi folk bliver meget gamle. Tværtimod viser nye undersøgelser, at det har en stor positiv effekt også for de ældste at fortsætte med at tage statiner livet ud.

I et fransk studie offentliggjort i European Heart Journal så forskerne på 120.000 ældre, som alle var fyldt 75 år i perioden 2012-14 og som ikke havde en historie med hjertekarsygdom. De fik alle forebyggende behandling med statiner i mindst to år inden og blev fulgt i næsten toethalvt år.

Resultatet viser, at afbrydelse af statinbehandling øger risikoen for at få hjertekarsygdom med 33 procent. Og denne sammenhæng var stærkere for hjertemæssige blodkarsygdomme end for hjernemæssige – med en henholdsvis 46 og 26 procent øget risiko.

Forskerne anfører, at der er brug for yderligere studier, inden man begynder at overveje konsekvenser for retningslinjer i forhold til forebyggende statinbehandling til ældre. Også studier på effekten for dødelighed som følge ophør med statinbehandling.

Myte afkræftet: SU'ere er ikke farlige for hjertet

EASD 2019: Sulfonylurinstof (SU) ser alligevel ikke ud til at øge risikoen for tidlige død af hjertekar-sygdom, selv om det hos mange har været en udbredt opfattelse i årtier.

NYHEDSKOMMENTAR:

Rygterne om SU's død var temmelig overdrevne

EASD 2019: Det er sjældent, at nogen ligefrem håber på snarlig død for andre. Men sådan har det vist været med lægemidlet glimepirid, en første generation SU, her på EASD.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter