Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Statinbehandling giver stor positiv effekt hos de ældste

Der er ingen grund til at stoppe med statinbehandling, bare fordi folk bliver meget gamle. Tværtimod viser nye undersøgelser, at det har en stor positiv effekt også for de ældste at fortsætte med at tage statiner livet ud.

I et fransk studie offentliggjort i European Heart Journal så forskerne på 120.000 ældre, som alle var fyldt 75 år i perioden 2012-14 og som ikke havde en historie med hjertekarsygdom. De fik alle forebyggende behandling med statiner i mindst to år inden og blev fulgt i næsten toethalvt år.

Resultatet viser, at afbrydelse af statinbehandling øger risikoen for at få hjertekarsygdom med 33 procent. Og denne sammenhæng var stærkere for hjertemæssige blodkarsygdomme end for hjernemæssige – med en henholdsvis 46 og 26 procent øget risiko.

Forskerne anfører, at der er brug for yderligere studier, inden man begynder at overveje konsekvenser for retningslinjer i forhold til forebyggende statinbehandling til ældre. Også studier på effekten for dødelighed som følge ophør med statinbehandling.

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo