Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Aspirin kan ikke anbefales mod hjerteproblemer hos gamle

ESC: Aspirin i lav dosis forlænger ikke den handicapfri overlevelse hos raske mennesker over 70 år, selv ikke hvis de har en høj risiko for hjerte-kar-sygdom.

Det viste de forsinkende resultater af ASPREE-forsøget, der i går blev præsenteret (abstract 184) på ESC-kongressen 2019 i Paris.

"Et stadigt stigende antal mennesker bliver 70 år uden kendt hjerte-kar-sygdom (CVD). Denne analyse antyder, at det er nødvendigt med bedre metoder til forudsigelse af risikoen for at identificere dem, der kan drage fordel af en daglig lavdosis aspirin," siger professor Christopher Reid fra Curtin University, Perth, Australien.

Europæiske retningslinjer for forebyggelse af CVD anbefaler ikke aspirin til personer, der er ikke har CVD  - på grund af den øgede risiko for større blødninger.

Dette råd er understøttet af studier af moderate risikopatienter (ARRIVE), af diabetiske patienter (ASCEND) og af personer over 70 (ASPREE), som understregede, at de beskedne reduktioner i CVD-risikoen blev opvejet af en øget risiko for blødning.

De primære resultater af det randomiserede ASPREE-forsøg er, at hos personer over 70 år uden kendt CVD er der ingen effekt af 100 mg daglig aspirin på det sammensatte primære endepunkt for handicapfri overlevelse (defineret som dem, der ikke nåede et primært endepunkt for demens eller vedvarende fysisk handicap eller død).

Det primære endepunkt blev valgt for at afspejle årsagerne til at ordinere et forebyggende medikament i en ellers sund ældre befolkning.

Den nye analyse undersøgte, om resultaterne for det primære endepunkt for handicapfri overlevelse kan variere afhængigt af niveauet for CVD-risiko.

Der blev også foretaget analyser for de sekundære endepunkter af dødelighed af alle årsager, større blødninger og forebyggelse af CVD (defineret som dødelig koronar hjertesygdom, ikke-dødelig hjerteinfarkt, dødelig eller ikke-dødelig slagtilfælde eller hospitalisering for hjertesvigt).

Forskerne beregnede den ti-årige CVD-risikosandsynlighed ved baseline for de 19.114 ASPREE-deltagere og delte dem i tredjedele.

De overordnede niveauer for handicapfri overlevelse, dødelighed, større blødninger og CVD blev undersøgt for hver risikogruppe, og resultaterne blev sammenlignet for dem, der blev behandlet med aspirin eller placebo.

For deltagere i den laveste tredjedel af CVD-risiko ved både Framingham- og ASCVD (atherosclerotic cardiovascular disease)-score var der ingen fordel i forhold til handicapfri overlevelse eller hjerte-kar-problemer ved aspirin. Denne gruppe havde også den største sandsynlighed for blødning.

I modsætning hertil havde dem i den højeste tredjedel af CVD-risikoen ved både Framingham- og ASCVD-scorer signifikant lavere CVD-hændelsesrater på aspirin med ens blødningsrisiko som placebo.

CVD-reduktion med aspirin versus placebo var 28 procent højere i gruppen klassificeret som høj risiko ved Framingham-score og 25 procent højere for dem defineret som høj risiko af ASCVD-score. Denne reduktion i CVD resulterede imidlertid ikke i en signifikant forbedret handicapfri overlevelse.

Chancen for handicapfri overlevelse med aspirin versus placebo var 14 procent højere for gruppen, der blev udpeget som højrisiko ved Framingham-score og 11 procent højere med højrisiko ASCVD-scorer.

"Resultaterne understreger, at forholdet mellem risici og fordele ved anvendelse af aspirin hos raske ældre mænd og kvinder varierer på tværs af niveauer af kardiovaskulær risiko," siger professor Reid.

"Det indikerer også, at reduktionen i CVD-hændelser i de højeste risikogrupper ved anvendelse af nuværende stratificeringsmetoder ikke identificerer individer, hos hvem denne fordel oversættes til længere handicapfri overlevelse," påpeger han.

"Resultaterne tyder på at daglig lavdosis aspirin ikke kan anbefales til raske mennesker over 70 år - selv ikke dem med den største CVD-risiko. Analysen viser, at der er behov for mere raffinerede metoder til at finde en undergruppe, der muligvis får fordel af forebyggende behandling."

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo