Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Influenzavaccine kan forebygge hjerteproblemer ved forhøjet blodtryk

ESC: Praktiserende læger bør foreslå patienter med forhøjet blodtryk at få en influenzavaccination.

Dette konkluderer læge, ph.d. og forskningsleder Tor Biering Sørensen, Hjerteafdelingen Herlev og Gentofte Hospital, i forbindelse med fremlæggelse af data på ESC 2019.

Studiet, der søndag blev præsenteret af Daniel Modin fra Rigshospitalet på en session for unge forskere, viser nemlig, at der kan være god grund til at opfatte influenzavaccinen som hjerteforebyggende behandling for hypertensionspatienter. Influenzavaccination er nemlig for denne gruppe patienter forbundet med 18 procents lavere risiko for død i influenzasæsonen.

Undersøgelsen er støttet af Herlev og Gentofte Hospitals researchfond og Novo Nordisk Fonden. Og dens resultater mht. influenzavaccinens forebyggende hjertekar-virkning overfor hypertensionspatienter er de første af sin slags.

Tidligere data viser, at den påvirkning en influenza har på kroppen kan udløse hjerteanfald og strokes. Patienter med hypertension har forøget risiko for netop disse to sygdomme. Derfor er der ifølge forskerne grund til at tro, at vaccinationen også vil forebygge hjertekar-episoder for hypertensionspatienter.

Det danske studie er et landsdækkende registerstudie med 608.452 patienter i alderen 18 til 100 år med hypertension, foretaget over ni influenzasæsoner fra 2007 til 2016.

Sundhedsstyrelsen anbefaler influenzavaccination til mennesker over 65 år og patienter med kroniske sygdomme, men ikke til hypertensionspatienter, som derfor selv skal betale for vaccinen.

”Vi har set, at blandt hjertesvigtpatienter, som styrelsen anbefaler at tage imod gratis vaccination, får kun 50 procent vaccinen. Så vi fandt det interessant at se på, hvordan det står til med de patienter, hvor det netop ikke anbefales,” siger Tor Biering Sørensen.

”Og vi fandt, at man også i denne gruppe kan nedsætte risikoen. Så der er måske en ny gruppe, som skal ind under Sundhedsstyrelsen anbefaling,” siger han og tilføjer, at resultaterne bør være i den praktiserende læges baghoved, når han overvejer om en patient bør anbefales at få vaccinen. Og det er selvom vi endnu ved for lidt og ikke kan forklare sammenhængen endnu,” siger han.

Nedenfor udlægger han resultaterne af undersøgelsen ved lørdagens pressekonference på ESC 219 i Paris.

 

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo