Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Det sker i en tid, hvor stadig flere opgaver flyttes fra hospitalernes ambulante afdelinger og ud til almen praksis – også på hjerteområdet.

”Det er vigtigt for os, at vi med vores nationale behandlingsvejledninger kan medvirke til at gøre overgangen fra hospital til praksis – og tilbage igen – lettere for lægerne. På hospitalet er der brug for at vide, hvornår man kan afslutte en patient fra et højt specialiseret ambulatorium til almen praksis. Og her er der brug for retningslinjer for, hvornår patienten skal sendes tilbage til hospitalet,” påpeger Henrik Steen Hansen, formand for DCS og overlæge dr.med. på Odense Universitetshospital.

Anledningen til at ændre behandlingsvejledningerne fra DCS på denne måde var den forrige regerings forslag til en sundhedsreformen, hvor sundhedsvæsnet på flere måder skulle rykkes tættere på patienterne. Derfor har DCS aktuelt nedsat fem arbejdsgrupper, som lige nu er i gang med at se på kriterierne for henvisning af patienterne op og ned i systemet. Især kriterier for genhenvisning til hospital er noget, man i foreningen savner bud på i de officielle nationale behandlingsvejledninger. 

Behov for bedre samarbejde

På samme måde som DCS opdaterer deres vejledninger årligt, mener Henrik Steen Hansen, at det også bør gælde for alle andre vejledninger og guidelines. De bør opdateres løbende i takt med at ny viden kommer til. Ellers duer de ikke, som han siger. Her peger han på, at f.eks. regionerne halter lidt efter med deres forløbsprogrammer på hjertekarområdet – eller i hvert fald nogle regioner, da Region Hovedstaden og Region Syddanmark netop har opdateret deres. Og det finder han ikke hensigtsmæssigt.

Han mener også, at samarbejdet mellem de instanser, foreninger m.v., der udarbejder guidelines osv. har brug for at blive intensiveret. I DCS er man således meget bevidst om at lade andre eksperter – f.eks. endokrinologer, praktiserende læger m.fl. – være repræsenteret i de skrivegrupper, der udarbejder de enkelte kapitler i NBV’erne.

”Det gør vi for at sikre implementeringen af anbefalingerne hele vejen rundt. Og sådan bør det være generelt, så vi i praksis får en national standard for behandlingerne og undgår mange forskellige guidelines med mange forskellige udmeldinger og anbefalinger. Der skal gerne være fælles konsensus om, hvad der på baggrund af den samme viden er bedst at anbefale her og nu,” siger Henrik Steen Hansen.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter