Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Det sker i en tid, hvor stadig flere opgaver flyttes fra hospitalernes ambulante afdelinger og ud til almen praksis – også på hjerteområdet.

”Det er vigtigt for os, at vi med vores nationale behandlingsvejledninger kan medvirke til at gøre overgangen fra hospital til praksis – og tilbage igen – lettere for lægerne. På hospitalet er der brug for at vide, hvornår man kan afslutte en patient fra et højt specialiseret ambulatorium til almen praksis. Og her er der brug for retningslinjer for, hvornår patienten skal sendes tilbage til hospitalet,” påpeger Henrik Steen Hansen, formand for DCS og overlæge dr.med. på Odense Universitetshospital.

Anledningen til at ændre behandlingsvejledningerne fra DCS på denne måde var den forrige regerings forslag til en sundhedsreformen, hvor sundhedsvæsnet på flere måder skulle rykkes tættere på patienterne. Derfor har DCS aktuelt nedsat fem arbejdsgrupper, som lige nu er i gang med at se på kriterierne for henvisning af patienterne op og ned i systemet. Især kriterier for genhenvisning til hospital er noget, man i foreningen savner bud på i de officielle nationale behandlingsvejledninger. 

Behov for bedre samarbejde

På samme måde som DCS opdaterer deres vejledninger årligt, mener Henrik Steen Hansen, at det også bør gælde for alle andre vejledninger og guidelines. De bør opdateres løbende i takt med at ny viden kommer til. Ellers duer de ikke, som han siger. Her peger han på, at f.eks. regionerne halter lidt efter med deres forløbsprogrammer på hjertekarområdet – eller i hvert fald nogle regioner, da Region Hovedstaden og Region Syddanmark netop har opdateret deres. Og det finder han ikke hensigtsmæssigt.

Han mener også, at samarbejdet mellem de instanser, foreninger m.v., der udarbejder guidelines osv. har brug for at blive intensiveret. I DCS er man således meget bevidst om at lade andre eksperter – f.eks. endokrinologer, praktiserende læger m.fl. – være repræsenteret i de skrivegrupper, der udarbejder de enkelte kapitler i NBV’erne.

”Det gør vi for at sikre implementeringen af anbefalingerne hele vejen rundt. Og sådan bør det være generelt, så vi i praksis får en national standard for behandlingerne og undgår mange forskellige guidelines med mange forskellige udmeldinger og anbefalinger. Der skal gerne være fælles konsensus om, hvad der på baggrund af den samme viden er bedst at anbefale her og nu,” siger Henrik Steen Hansen.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter