Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Pårørende til hjertesyge efterspørger hjælp og støtte

Hjertesygdom rammer ikke bare de syge, men i høj grad også de pårørende, viser en ny rapport – og mange pårørende til hjertesyge føler sig overset i mødet med sundhedsvæsenet. Der findes faktisk flere tilbud, men sundhedspersonalet får dem ikke formidlet til de pårørende.

Over 470.000 danskere har en hjertesygdom. Sygdommen påvirker imidlertid ikke kun den syge. Den syges nærmeste pårørende må holde øje med og vurdere den syges tilstand, gøre en indsats for at omlægge familiens livsstil og klare den stadigt mere pressede økonomi, viser et studie, gennemført af forskere fra DEFACTUM i Region Midtjylland.

Studiet omfatter interviews med 35 pårørende og fem fagfolk.

Er den pårørende ikke klædt på til at støtte den syge, så kan det have negative fysiske, psykiske og økonomiske konsekvenser for begge parter. Samtidig koster indlæggelser og genindlæggelser sundhedsvæsenet flere milliarder hvert år, og derfor er bedre støtte til pårørende en af nøglerne til at mindske konsekvenserne, fortæller forskningschef Camilla Palmhøj Nielsen:

”De pårørende er begrænset i såvel deres egne som i aktiviteter med den hjertesyge. De oplever, at deres liv og hverdag er forandret, og at deres fremtidsdrømme brister. De giver desuden udtryk for, at de i mødet med sundhedsvæsenet mangler målrettede tilbud og at deres udfordringer ikke bliver adresseret.”

Ifølge de sundhedsprofessionelle, så findes mange af de efterspurgte tilbud dog allerede, fortæller Camilla Palmhøj Nielsen:

”Der findes både tilbud i det offentlige og i det private, men noget tyder på, at man ikke får det formidlet til de pårørende. Naturligvis kan det også spille ind, at de pårørende befinder sig i en presset situation og derfor ikke har overskuddet til at være aktivt opsøgende i forhold til mulige tilbud.”

Den nødvendige hjælp

Det er især rådgivning og praktisk hjælp, der efterspørges blandt de pårørende.

”De pårørende lægger en stor indsats i at opretholde en normal hverdag på trods af sygdommen, både for den syge og for dem selv, men sygdommen betyder alligevel, at deres hverdagsliv ændres, og at de pårørende får en række nye opgaver,” fortæller Camilla Palmhøj Nielsen og understreger, at det er her det offentlige sundhedsvæsen kan yde en hjælpende hånd:

”Nogle pårørende har brug for flere og bedre psykologsamtaler. Andre har brug for konkret hjælp til rengøring, børnepasning og råd i forhold til arbejde og økonomi. Endelig er der nogen med behov for hjælp til livsstilændringer som eksempelvis fælles madlavningskurser og fælles motion. Det handler om at sikre en god relation mellem de hjertesyge og deres pårørende trods de udfordringer, sygdommen giver.”

Rapporten er en forundersøgelse til Hjerteforeningens nye, nationale spørgeskemaundersøgelse, ”Livet med en hjertesygdom”, blandt hjertepatienter og deres pårørende, som planlægges gennemført i 2020.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter