Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Betablokkere mistænkes for at medføre søvnproblemer

Betablokkere mistænkes ifølge en ny undersøgelse for at øge risikoen for søvnproblemer som døsighed, søvnløshed, hallucinationer og mareridt.

Undersøgelsen fra Berliner Institut für Gesundheitsforschung havde til hensigt at finde ud af om hjertemedicinen medførte en højere risiko for depression end andre sammenlignelige behandlinger.

Men resultaterne viste, at betablokkere ikke medførte en øget risiko for depression, selv om behandlingen ganske vist kan betyde at depresssion kan forekomme. Men ifølge artiklen offentliggjort i tidsskriftet Hypertension, antyder resultaterne, at betablokkere ikke er den sandsynlige årsag. Forskere har haft mistanke om, at betablokkere har negative psykologiske bivirkninger, herunder depression, angst, døsighed, søvnløshed, hallucinationer og mareridt.

"De mulige bivirkninger for det mentale helbred af betablokkere har været genstand for diskussion i det videnskabelige samfund i mange årtier," siger læge Reinhold Kreutz, der er professor ved Institut for klinisk farmakologi og toksikologi samt undersøgelsens medforfatter.

"Så vores resultater, der viser, at betablokkere, er ikke årsagen til, at så mange af disse negative bivirkninger er ret konsekvente."

For det meste sikre

Undersøgelsen er den første af sin art, der undersøger hele spektret af psykiske bivirkninger i forhold til betablokkere. Forskerne analyserede data for mere end 50.000 personer fra 258 undersøgelser inklusive betablokkere i dobbeltblindede, randomiserede kontrollerede forsøg. Næsten 70 procent af undersøgelserne var kliniske forsøg med fokus på behandling med højt blodtryk, og 31 vurderede depression i placebokontrollerede forsøg.

Resultater fra den omfattende analyse afslørede:

  • På trods af at det er den hyppigst rapporterede psykiske bivirkning, forekom depression ikke hyppigere under betablokker-behandling sammenlignet med placebobehandling.
  • Frekvensen af ​​ophør af medicinforbrug på grund af depression var ikke anderledes for dem, der tog betablokkere sammenlignet med dem, der var i andre behandlinger.
  • Usædvanlige drømme, søvnløshed og søvnforstyrrelser kan være forbundet med betablokkere.
  • Blandt de analyserede psykiske hændelser var den mest almindelige årsag til seponering af betablokkere fatigue / dagstræthed.

"Vores resultater indikerer, at bekymringer over uønskede psykiske hændelser, især depression, ikke bør påvirke beslutningen om betablokkere. Betablokkere er for det meste sikre med hensyn til psykologisk sundhed," sagde Kreutz.

"Vi fandt ingen indikation af en sammenhæng mellem brug af betablokkere og depression. Det samme var tilfældet for de fleste andre psykiske symptomer ifølge de undersøgelser, der var inkluderet i vores analyser," fortæller han.

"Imidlertid opstod søvnrelaterede symptomer som usædvanlige drømme eller søvnløshed under betablokkerbehandling for nogle patienter."

"Patienter med kardiovaskulære hændelser som f.eks. hjerteanfald eller slagtilfælde var tilbøjelige til at udvikle psykologiske komplikationer. Selvom vi fandt, at betablokkere ikke var årsagssammenhængen, bør disse patienter overvåges," tilføjer Kreutz.

De oprindelige undersøgelser omfattede ikke individuelle patientdata, så forskere var ikke i stand til at undersøge, om de søvnrelaterede symptomer var nye for dem, der tog betablokkere, i denne analyse. Yderligere forskning er derfor nødvendig for at afgøre det spørgsmål.

 

Dansk behandling for lentigo maligna flugter med nyeste erfaringer

EADV-Spring: Lentigo maligna (LM) kan behandles både kirurgisk og ikke-kirurgisk, og det kan være vanskeligt at vælge den mest hensigtsmæssige behandling. Valget afhænger blandt andet af læsionens lokalisering og patientens forventede levetid.

Resistente hudsvampe breder sig i Europa

Nogle patienter med hudsvamp får i dag en behandling, som ikke virker. Det kan skyldes en svampemiddelresistens, som formentlig er mere udbredt end hidtil antaget.

Probiotisk kost kan gavne HS-patienter

Ubalance i tarmens bakterier kan spille en betydelig rolle ved udviklingen af hudsygdommen Hidradenitis Suppurativa (HS). Det viser et studie, som blev præsenteret på EADV 2021 Spring Symposium i den forgangne weekend.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo