Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Hjertepatienter med atrieflimren og søvnapnø har større risiko for stroke

Personer med søvnapnø og atrieflimren har en 38 procent højere risiko for at blive indlagt med et stroke. 

Det viser et amerikansk baseret studie publiceret i American Heart Journal med dansk deltagelse. Forskerne fandt nærmere bestemt frem til, at 18 procent af de lidt over 22.000 patienter med atrieflimren inkluderet i studiet, samtidig også havde søvnapnø. Dermed havde lidt over 4.000 patienter både atrieflimren og søvnapnø, og gruppen viste sig typisk at være yngre mennesker med højere BMI og med flere hjerte-kar-sygdomme end gennemsnittet for dem uden søvnapnø.

”Studiets resultater giver os en ide om, hvilke patienter vi måske skal holde særligt godt øje med,” konkluderer Frederik Dalgaard, som er førsteforfatter på studiet.

Udover, at personer med atrieflimren og søvnapnø er i øget risiko for at få et stroke, så er en anden vigtig konklusion på studiet, at søvnapnø altså er en hyppig tilstand blandt patienter med atrieflimren, pointerer Frederik Dalgaard:

”At én ud af fem patienter inkluderet i studiet, havde søvnapnø, fortæller os, at man i langt højere grad bør undersøge patienter med atrieflimren for søvnapnø. Det gør man dog ikke per automatik, blandt andet fordi andre studier har vist, at patienter med atrieflimren ofte ikke har de normale symptomer på søvnapnø. Der er altså en risiko for, at vi kun ser toppen af isbjerget.”

Frederik Dalgaard referer i den sammenhæng til et andet studie, hvor patienter forud for operation blev undersøgt for søvnapnø. Her viste det sig, at hele 67 procent havde søvnapnø.

En tidlig markør

En af de faktorer, som forskerne bag det amerikanske studie ønskede at undersøge var, om man kunne bruge søvnapnø som en tidlig markør hos unge patienter med atrieflimren i forhold til at ordinere blodfortyndende behandling for at forebygge et stroke:

Det kunne måske gøre udslag i de tilfælde, hvor personen ligger på vippen til at skulle behandles med blodfortyndende medicin, mener Frederik Dalgaard:

”Vi ved, at blodfortyndende behandling nedsætter risikoen for et stroke betragteligt hos dem, der er i risiko. Derudover kan behandlingen af søvnapnø sandsynligvis både gavne symptomerne på atrieflimren og mindske den større risiko for slagtilfælde, der er ved søvnapnø. Det er vigtigt at pointere, at flere og flere studier, inklusive vores, har vist, at atrieflimren og søvnapnø er mere hyppigt, end vi før har gået og troet, men den reelle hyppighed i Danmark hos personer med atrieflimren er ukendt. Men hvis man eksempelvis – som vi forsøgte i studiet - føjede søvnapnø til CHA2DS2-VASc scoren, så blev risikoscoren statistisk set lidt bedre men ikke klinisk signifikant og dermed altså ikke tilstrækkelig til at anvende i klinikken.”

Lovende takter

Der er altså et gryende, men ikke et konsekvent fokus på at undersøge patienter med eksempelvis atrieflimren for søvnapnø, mener Frederik Dalgaard. Dertil kommer, at det i øvrigt ikke er tilstrækkeligt underbygget, at CPAP-behandling for søvnapnø samlet set gør en forskel på patienternes risiko for at få et stroke, tilføjer Frederik Dalgaard:

”Søvnapnø kan behandles, og at der er lovende takter for, at behandling af søvnapnø gavner, hvis man har atrieflimren. Hvis man har atrieflimren og søvnapnø, så vil jeg helt klart anbefale at følge behandlingen for begge tilstande. Der findes kun observationelle studier, som ser på det felt, og der mangler fortsat større randomiserede studier, før end man kan forsvare at indføre deciderede screeningsprogrammer for søvnapnø.”

Det er anerkendt, at søvnapnø er en kendt risikofaktor for at udvikle både atrieflimren og stroke – men det er altså første gang, at et hold forskere har vist, at personer med atrieflimren og søvnapnø har større risiko for at få et stroke i forhold til patienter uden søvnapnø. I studiet var der derimod ingen sammenhæng mellem søvnapnø og udvikling af hjertesvigt, blodprop i hjertet eller ens risiko for at dø af hjertekarsygdom – heller ikke, hvis man har et højere BMI end gennemsnittet eller har flere hjerte-kar-sygdomme.