Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
”Patienter med stabil hjertekrampe, som behandles medicinsk eller i kombination med ballonudvidelse/bypassoperation, har generelt en god prognose, men er ikke garanteret fuldstændig frihed for tilfælde af hjertekrampe," fortæller Kristian Tækker Madsen.

Forskere vil kunne forudsige hvilke patienter oplever vedvarende symptomer efter hjertekrampe

Et stigende antal patienter oplever trykken og ubehag i brystet efter endt behandling for hjertekrampe. Forskere arbejder nu på at kunne forudsige, hvem der vil opleve vedvarende symptomer for at kunne sætte dem i symptomlindrende behandling tidligere i forløbet.

”Patienter med stabil hjertekrampe, som behandles medicinsk eller i kombination med ballonudvidelse/bypassoperation, har generelt en god prognose, men er ikke garanteret fuldstændig frihed for tilfælde af hjertekrampe. Derfor vil en del af patienterne have behov for at modtage supplerende symptomlindrende medicinsk behandling,” forklarer læge og ph.d.-studerende Kristian Tækker Madsen, som i et nyt forskningsprojekt under Sydvestjysk Sygehus undersøger muligheden for tidlig opsporing af netop de patienter, som er i risiko for vedvarende symptomer.

Han tilføjer, at problemet er, at det aktuelt ikke er muligt at identificere, hvilke patienter der i tillæg til deres primære udredning og behandling har behov for at blive opstartet eller øget i hjertekrampereducerende medicinsk behandling. Derfor bliver behandlingen i nogle tilfælde ikke opstartet, eller også påbegyndes den sent i forløbet.   

Ny teknologi skal finde risiko-patienter

Ved hjælp af en ny og avanceret analysemetode - FFRCT - vil forskerne søge at identificere risiko-patienterne. FFRCT er en avanceret computersimulering af blodgennemstrømningen i patientens kranspulsårer og kan med høj præcision vurdere, hvordan åreforkalkningen påvirker blodforsyningen til hjertet. Teknologien er baseret på data fra en hjerte-CT-scanning, som de fleste patienter allerede har fået udført. Patienten skal dermed ikke gennemgå yderligere undersøgelser.

”Vi har i vores pilotstudie ud fra eksisterende FFRCT -analyser udviklet en ny analysemetode til at vurdere, om åreforkalkningens påvirkning af blodgennemstrømningen kan anvendes som grundlag for at udpege de patienter, der vil have behov for supplerende symptomlindrende medicinsk behandling,” forklarer Kristian Tækker Madsen. 

Mavefornemmelsen er god

I forskningsprojektet, hvor der er inkluderet betydeligt flere patienter, vurderes det nu, om de lovende resultater fra pilotstudiet kan verificeres. Forskningsprojektet udføres i samarbejde med Odense og Aarhus Universitetshospital.

Tilsammen er cirka 900 patienter med stabil hjertekrampe fra de tre sygehuse blevet undersøgt og fulgt i tre år. I perioden er de blevet adspurgt, om de oplever vedvarende symptomer, ligesom de er blevet bedt om at vurdere deres livskvalitet. 

”Data ser lovende ud. Vi er i stand til at identificere patienterne, hvilket i sig selv er et gennembrud. Det er vores forhåbning at forskningsprojektet vil resultere i, at der på sigt tilføres et nyt stykke værktøj til værktøjskassen, som gør os i stand til at påbegynde den korrekte symptomlindrende behandling og opfølgning så tidligt som muligt. Målsætningen er at forbedre patienternes livskvalitet mest muligt,” pointerer Kristian Tækker Madsen og tilføjer:

Hvis vores analysemetode viser sig at være effektiv, vil det være muligt at udbrede den til de steder i verden, hvor man benytter FFRCT. På den måde kan resultaterne få betydning for rigtig mange mennesker. Der er fortsat et stort stykke arbejde, der skal gøres, men for nu er mavefornemmelsen god,” siger Kristian Tækker Madsen.

FFRCT er en relativ ny undersøgelsesmetode, der består af komplekse, matematiske beregninger
baseret på 3D-information fra patientens egen hjerte-CT-scanning. I Danmark anvendes metoden til klinisk undersøgelse i Region Syddanmark og på Aarhus Universitetshospital.

De danske forskeres studie ‘Coronary CT Angiography derived Fractional Flow Reserve in Stable Angina: Association with Recurrent Chest Pain’ er optaget i tidsskriftet European Heart Journal - Cardiovascular Imaging. Studiet vil blive publiceret inden for den kommende måned.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo