Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Højt kolesterol under graviditeten påvirker sværhedsgraden af ​​hjerteanfald hos voksne børn

Ny forskning indikerer, at moderens kolesterolniveau under graviditeten kan være forbundet med alvorlige hjerteanfald hos børnene i deres voksenalder.

Kolesterol måles ikke rutinemæssigt hos gravide - og der er kun ganske få studier, som har målt på sammenhæng mellem højt kolesterol under graviditeten, og i hvilken grad børnenes sundhed er påvirket af det.

Studiet, som er publiceret i tidsskriftet European Journal of Cardiology indikerer, at højt kolesteroltal under graviditeten bør betragtes som et advarselstegn, og at kvinderne derfor bør tilskyndes til at dyrke motion og reducere deres kolesterolindtag. Forskerne bag studiet foreslår også som forebyggende tiltag, at børnene af de mødre, bør modtage vejledning om kost og livsstil med det formål at forhindre hjertesygdomme senere i livet.

Det retrospektive studie omfattede 310 patienter indlagt på hospitalet mellem 1991 og 2019. Af dem blev 89 patienter indlagt med et hjerteanfald, og 221 blev indlagt af andre årsager. For alle 310 deltagere blev der indsamlet data om moderens kolesterol i første og anden trimester af graviditeten. Gennemsnitsalderen for de 89 hjerteanfaldspatienter var 47 år, og 84 procent af dem var mænd. Patienterne blev klassificeret i to grupper; de, som havde et alvorligt hjerteanfald og de, som havde et mindre alvorligt hjerteanfald i henhold til: 1.) antallet af involverede koronararterier (alvorligt = involverede tre arterier); 2.) hjertets pumpefunktion (alvorligt = venstre ventrikels uddrivningsfraktion på 35 procent eller mindre); 3.) topniveauer af kreatininkinase (CK) og CK-MB-enzymer, med højere niveauer, der indikerer mere omfattende hjerteskade (alvorligt = CK-top over 1200 mg/dL eller CK-MB top over 200 mg/dL). Hjerteanfaldet blev anset for alvorligt, hvis mindst ét af kriterierne var opfyldt. Moderens kolesterolniveau under graviditeten var signifikant forbundet med hvert mål for hjerteanfaldets sværhedsgrad.

Mere alvorlige hjerteanfald

Forskerne analyserede sammenhængen mellem moderens kolesterol under graviditeten og hjerteanfaldets sværhedsgrad efter justering for alder, køn, BMI, antal kardiovaskulære risikofaktorer (fedme, rygning, forhøjet blodtryk, hjertesygdom eller forhøjet kolesteroltal), diabetes, tidligere angina og serumkolesterol målt efter hospitalsindlæggelse for hjerteanfald.

Moderens kolesterolniveau under graviditeten blev sat i forbindelse med de mere alvorlige hjerteanfald uafhængigt af alder, køn, BMI, antal risikofaktorer og serumkolesterol efter indlæggelse med et odds-forhold på 1,382 (95 procent konfidensinterval 1,046-1,825; p = 0,023).

I en sekundær analyse, der omfattede alle 310 patienter, undersøgte forskerne sammenhængen mellem moderens kolesterol under graviditet og åreforkalkning hos deres voksne børn. Fordi der ikke var tilgængelige målinger af åreforkalkning for de fleste kontroller, blev der brugt to surrogatforanstaltninger, som var 1.) antal kardiovaskulære risikofaktorer; og 2.) antal kardiovaskulære risikofaktorer plus kliniske manifestationer såsom hjerteanfald eller slagtilfælde.

Der viste sig at være en signifikant sammenhæng mellem de gravide mødres kolesterol-niveau med begge målinger af risiko for åreforkalkning, selv efter justering for alder, køn og kardiovaskulære risikofaktorer.

”Vores fund er overbevisende i forhold til, at en mors kolesterolniveau under graviditeten påvirker udviklingen af hendes barns sundhed og barnets hjerteanfaldes sværhedsgrad i voksenalderen. Studiet fastslår imidlertid ikke med sikkerhed årsagssammenhæng, og det giver os heller ikke mulighed for at estimere, hvor meget moderens kolesterolniveau betyder for sværhedsgraden af ​​hjerteanfaldet. Derfor er flere og større studier nødvendige for bedre at kunne vurdere dette," konkluderer studiets førsteforfatter Francesco Cacciatore fra universitetet i Napoli.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo